Vijesti 20.04.2016.

Banjaluka: Zabrinuti da će projekat „Stara Ada“ ugroziti čaplje

ČITANJE: 3 minute
caplje
 Veliko ostrvo na rijeci Vrbas u naselju Ada uskoro bi moglo postati još jedna destinacija u gradu koja bi privlačila turiste.

Naime, na ovoj lokaciji planirana je izgradnja kompleksa koji bi sadržavao: botaničku baštu, ugostiteljski objekat, površinu za javne manifestacije, igralište za djecu, piknik prostor, plažu, dajak marinu i zonu priobalnog zelenila.

Međutim, realizacija ovog projekta izazvala je zabrinutost Društva za istraživanje i zaštitu biodiverziteta. Oni su se oglasili i saopštenjem u kojem objašnjavaju svoju zabrinutost.

Prilikom terenskih istraživanja Društva za istraživanje i zaštitu biodiverziteta (DIZB), na adi na Vrbasu u Banjaluci registrovana je do sad najveća poznata kolonija sive čaplje (Ardea cinerea) na Vrbasu i jednu od najvećih kolonija u Bosni i Hercegovini. Ovo je svakako važna vrsta za očuvanje i ukazuje na kvalitet ekosistema Vrbasa na dijelu toka kroz Banja Luku, koji može da održava koloniju od preko 55 gnjezdećih parova, kažu u DIZB-u.

Zbog ubrzanih građevinskih radova na izgradnji turističkog kompleksa ovoj koloniji prijeti nestanak, a tim povodom uputili smo mišljenje investitoru i nadležnim institucijama, gdje smo jasno istakli da podržavamo zamisao projekta, ali da ornitolozi treba da daju određene preporuke kako građevinski radovi ne bi ugrozili postojeću koloniju sive čaplje. Do sada smo dobili samo odgovor od Zavoda nadležnog za zaštitu prirode i od Grada Banjaluka, koji nije upoznat sa trenutnom realizacijom projekta. Iako smo dali pozitivno mišljenje i izrazili spremnost za saradnju, investitor i izrađivač projekta nisu se odazvali.

IMG_3546-1

Nije nam jasno kako se tokom radova namjerava minimalizovati negativan uticaj na prirodu, ako investitor i izvođači radova ne obraćaju pažnju na sve elemente ekosistema u koji spadaju i postojeće drveće sa pomenutom kolonijom.  Današnji turisti su ekološki osviješteni i većini ljudi je sve više važno da prostor koji posjećuju bude uređen po ekološkim principima, a da sve vrste budu u izvornom okruženju, jer to upotpunjuje doživljaj lokalne prirode i sigurno povećava atraktivnost planiranih sadržaja na adi, kaže se u saopštenju  DIZB-a.

Dodatni problem je to što se pred Narodnom skupštinom RS, 14.04.2016.,  po hitnom postupku našla odluka o usvajanju zoning plana posebne namjene za riječno ostrvo Ada, te se na taj način zaobišla redovna procedura koja podrazumjeva izradu strateške procjene uticaja na životnu sredinu i javnog uvida, gdje bi i šira javnost mogla da iznese svoje mišljenje i stavove o ovom planu. Ako je već u pitanju javni interes, onda je interes javnosti i zaštita prirode, pa društvu treba dati prave informacije kao i priliku da se o svemu izjasni.

Smatramo da je ovaj projekat značajan za proširanje turističke ponude Banjaluke i cijenimo napore da se riječna ostrva na Vrbasu održivo koriste u ekoturističkom smislu, ali ako se prilikom izgradnje zakonski nalažu mjere zaštite prirode onda koncesionar te mjere treba i da ispoštuje.  Stoga ponovo apelujemo da se projektne aktivnosti izvedu na najviše moguć bezbjedan način, prvenstveno za postojeću koloniju sive čaplje, a i za druge vrste na ostrvu i njegovoj užoj okolini. Pod ovim se prije svega podrazumijeva očuvanje staništa i prilagođavanje vremena izvođenja radova biologiji ove vrste, odnosno izbjegavanje kritičnog reproduktivnog perioda, kažu u DIZB-u.

IMG_2920-1

(ATV)