Biznis 10.02.2016.

Banka Srpske: Potreban plan za otklanjanje nepravilnosti u roku 30 dana

ČITANJE: 1 minuta
banka srpske
Privremeni upravnik Banke Srpske predložio je da se detaljan plan aktivnosti u vezi sa sprovođenjem neophodnih mjera za otklanjanje nepravilnosti u poslovanju banke dostavi najkasnije u roku od 30 dana od donošenja zaključka Vlade Republike Srpske, od 8. februara.

Kako se navodi u saopštenju Banke Srpske u privremenoj upravi, nakon toga će biti moguće sačiniti definitivan prijedlog za rješavanje budućeg statusa Banke.

Prijedlog je donesen uvažavajući zaključak Vlade RS od 8. februara u kojem se potvrđuje da su u toku pripremne aktivnosti u vezi sa utvrđivanjem ekonomskih i finansijskih politika za potrebe pregovora o finansijskom aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF), na koje će uticati i principi i model restrukturisanja Banke Srpske u Banjaluci – u privremenoj upravi.

-Privremeni upravnik Banke Srpske sačinio je dopunu Izvještaja o finansijskom stanju i perspektivi banke u smislu da se rok za dostavljanje detaljnog plana aktivnosti, a u vezi sa sprovođenjem neophodnih mjera za otklanjanje nepravilnosti u poslovanju Banke, uslovi dinamikom i rezultatima aktivnosti vezanim za pregovore o finansijskom aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom koje imaju prioritetan i hitan status u rješavanju- stoji u saopštenju.

Prijedlog privremenog upravnika utvrđen je uvažavajući napore Vlade RS da nađe rješenje i preuzme obavezu prema deponentima banke.

-Ukoliko Vlada RS ne dostavi ovaj plan u navedenom roku, privremeni upravnik će uputiti zahtjev za pokretanje likvidacionog postupka Agenciji za bankarstvo RS- navodi se u saopštenju.

(NN)