Biznis 06.04.2017.

Banka Srpske u stečaju

ČITANJE: 2 minute

Okružni privredni sud u Banjaluci donio je odluku o pokretanju stečaja nad Bankom Srpske i za stečajnog upravnika imenovao Mirjanu Golić iz Gradiške.

Sud je ovo rješenje, koje je donio u utorak, objavio na oglasnoj tabli u zgradi suda, a odluka o stečaju biće objavljena i u “Službenom glasniku RS”.

Sud je pozvao povjerioce Banke Srpske da u roku od mjesec prijave svoja potraživanja.

Golićeva je rekla da je juče preuzela rješenje da je imenovana za stečajnog upravnika.

– Za sada više ništa ne mogu da kažem – dodala je Golićeva.

Prethodno je održano ročište na kojem su ispitivani uslovi pokretanja stečaja nad Bankom Srpske, a sve tri strane u ovom postupku, odnosno likvidacioni upravnik Petar Mićić, vještak Miroslav Lazendić, ali i Agencija za bankarstvo RS, ostali su pri stavu da je stečaj nad propalom bankom iz Banjaluke neizbježan.

U prilog tome govore činjenice da su obaveze Banke Srpske duplo veće od vrijednosti njene imovine, ali i da su uslovi za pokretanja stečaja bili stvoreni još 2014. godine.

Osim toga, gubitak banke zaključno sa 30. novembrom 2016. iznosio je 120,96 miliona maraka, negativni kapital 83,60 miliona KM, a Banci Srpske nedostaje i 173,90 miliona KM likvidnog novca za izmirenje dospjelih obaveza.

– Zaključno sa 30. novembrom 2016. vrijednost neto imovine banke procijenjena je na 90 miliona, dok obaveze premašuju 170 miliona KM – kazao je tada Mićić.

Banka ima imovinu iz koje se dobrim dijelom mogu izmiriti troškovi stečaja, a djelimično i povjerioci. Međutim, taj iznos nije dovoljan za izmirenje svih obaveza prema povjeriocima.

Agencija za bankarstvo RS je 16. novembra 2015. uvela privremenu upravu u Banku Srpske, dok je 11. maja prošle godine pokrenula postupak njene likvidacije. Agencija za bankarstvo je 10. januara ove godine podnijela Okružnom privrednom sudu u Banjaluci zahtjev za pokretanje stečaja nad Bankom Srpske.

Bobar banka

Banka Srpske nije prva banka u Srpskoj u kojoj je sud donio odluku o pokretanju stečaja. Istu sudbinu je doživjela i Bobar banka iz Bijeljine u januaru ove godine, kada je Okružni privredni sud u Bijeljini donio rješenje o pokretanju stečaja u toj banci.

Na ročištu, koje je zakazano za 12. april, biće raspravljano o prijavljenim potraživanjima i odlučeno o sudbini kredita koje vraćaju građani i privrednici. Agencija za bankarstvo krajem novembra 2014. uvela je prinudnu upravu u Bobar banku, a nepun mjesec kasnije joj je oduzeta dozvola za rad i pokrenut postupak likvidacije.

(Glas Srpske)