Biznis 02.02.2023.

BCX se prvi upisao u evidenciju KHOV-a

ČITANJE: 2 minute

Banjalučka kriptoberza “Balkan Crypto Exchange” (BCX) prva se upisala u evidenciju pružalaca usluga povezanih sa virtuelnim valutama (kriptovalutama) kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske.

Time je postala prva, ali i jedina na listi upisanih pružalaca usluga i dobila uvjerenje da ispunjava sve uslove za rad propisane zakonom o sprečavanju pranja novca.

“Cilj je da se omogući sigurno i transparentno trgovanje virtuelnim valutama (kriptovalutama) i spriječi razvoj crnog tržišta. Svi potencijalni investitori će imati uvid u ovu evidenciju, te će time biti lakše da provjere da li je neka platoforma pouzdana prije nego se odluče investirati”, poručili su iz BCX.

Kažu da je njihov cilj da svojim korisnicima pruže sigurno trgovanje i razmjenu virtuelnim valutama na platformi, te da je upis u ovu evidenciju još jedna potvrda provjerenog poslovanja u skladu sa zakonima i pravilima nove i perspektivne oblasti na našim prostorima.

Pružaocima usluga povezanih sa virtuelnim valutama u Republici Srpskoj istekao je rok za obavještavanje Komisije za hartije od vrijednosti RS o svojoj djelatnosti i podnošenju zahtjeva za upis u evidenciju.

Svi oni nakon 31. januara su dobili uvjerenja o upisu, a oni koji nisu ispunili svoju obavezu, neće moći više da obavljaju ovu djelatnost.

Svako ko namjerava se bavim ovim poslom, obavezan je u roku od 30 dana od osnivanja da dostavi obavještenje o pružanju usluga u KHOV, skupa sa opisom mjera unutrašnje kontrole radi sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, te podnese zahtjev za upis u evidenciju pružalaca usluga povezanih sa virtuelnim valutama (Obrazac: EPU-VV) sa propisanim prilozima.

Svaki pružalac usluga povezan sa virtuelnim valutama u Srpskoj mora biti evidentiran u bazi КHOV-a, a sada je definisan i način vođenja, sadržaj i forma evidencije, čime su se stekli uslovi za podnošenje zahtjeva za upis.

Radi se o fizičkim ili pravnim licima organizovanim kao privredna društva ili samostalni preduzetnici koji čuvaju i upravljaju virtuelne valute za treća lica, organizuju platforme za trgovanje, razmjenjuju ih valutu koja je zakonsko sredstvo plaćanja ili za drugi digitalni novac, prenose ih ili nude u prodaju.