Vijesti 16.06.2016.

Bez honorara 447 univerzitetskih profesora u Banjaluci

ČITANJE: 3 minute

Univerzitet u Banjaluci od marta kasni sa isplatom novca za 447 honorarnih saradnika, a riječ je o gostujućim i profesorima angažovanim na dopunskom radu, te onima koji povremeno drže nastavu na Medicinskom fakultetu.

Na Univerzitetu objašnjavaju da honorari nisu isplaćeni jer nema dovoljno novca. Bolje dane očekuju krajem ovog mjeseca, jer počinju upisni rokovi, kada će iz vlastitih prihoda, tačnije, od upisnina imati i bolje stanje u kasi.

Ipak, sve rupe u budžetu neće moći zakrpiti samo od upisnina, zbog čega im je, kako ističu, potrebna pomoć nadležnih ministarstava. S ovim problemom upoznat je i ministar prosvjete i kulture RS Dane Malešević koji kaže da će u idućem periodu nastojati da to riješe.

– Najviše profesora i saradnika kojima kasne honorari je sa Medicinskog fakulteta, a angažovani su iz bolnica i kliničkih centara. Formirali smo komisiju koja uskoro treba da nađe adekvatan način njihovog finansiranja – istakao je Malešević.

I rektor Univerziteta u Banjaluci Milan Mataruga potvrdio je da kasne honorari.

– Ovih dana pravimo detaljnu i kvalitetnu analizu pregleda svih onih koji potražuju honorare. Već je prošireni kolegijum Univerziteta zasjedao i donio odluku, koju je uputio resornom ministarstvu. U toj odluci je i stavljanje van snage postojećeg pravilnika koji nam stvara probleme prilikom isplate honorara – objasnio je Mataruga.

Dodao je će svi honorari biti isplaćeni, ali da moraju uraditi analizu angažovanja nastavnika i preraspodjelu njihovih aktivnosti kako bi pojedinačni honorari bili manji, što bi donijelo određene uštede.

– Nastavnik na Univerzitetu ne smije da traži povećanje plate kroz održavanje većeg broja časova već kroz realizaciju nauke i projekata, gdje će ostvariti dodatne prihode – istakao je Mataruga.

A kada je u pitanju broj angažovanih nastavnika i saradnika i njihovi honorari, u finansijskoj službi Univerziteta kažu da su za zimski semestar potpuno izmirili obaveze.

– Za ljetni semestar honorari su izmireni zaključno sa martom ove godine – rekli su na Univerzitetu.

Stručnim saradnicima koji izvode kliničku praksu na Medicinskom fakultetu sve obaveze za ljetni semestar biće, kako ističu, obračunate i isplaćene jednokratno, po obavljenim poslovima od 1. marta do 30. septembra.

– Prema podacima Medicinskog fakulteta od 10. juna ove godine, bruto iznos honorara za ljetni semestar je 96.445  maraka za 119 angažovanih stručnih saradnika – rekli su na Univerzitetu.

Kada je riječ o honorarno angažovanim nastavnicima, njihov broj je, kako kažu na Univerzitetu, promjenljiv, pa tako i obaveze po pripadajućim obračunima.

– Primjera radi, za februar isplaćeni bruto iznos bio je oko 125.000 maraka za 159 izvršilaca, a za mart 114.000 KM za 153 izvršioca – objašnjavaju na Univerzitetu.

Ističu da je prema ugovorima o dopunskom radu obračunati bruto iznos naknade za mart 77.632 marke za 169 izvršilaca.

– Za ovu isplatu dostavili smo urgenciju Ministarstvu finansija i očekujemo njenu realizaciju – dodali su u Univerzitetu.

Podsjećaju da kašnjenje ugovorenih obaveza nastaje zbog nedovoljno novca iz budžeta, pa onda taj dio moraju izmiriti iz vlastitih prihoda fakulteta kao što su upisnine, školarine i slično. Međutim, i ti vlastiti prihodi su nedovoljni, a njihov priliv je vremenski vezan za upis studenata, a sve to direktno utiče na izmirivanje obaveza.

(Glas)