Vijesti 20.02.2017.

Biciklisti mogu da odahnu: Obavezno nošenje kaciga je prošlost

ČITANJE: 4 minute

Centar za životnu sredinu je nakon šest godina vođenja kampanje za ukidanje obaveznog nošenja kacige u Bosni i Hercegovini, pozdravio usvajanje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bezbjednosti u saobraćaju na putevima Bosne i Hercegovine. Građani i građanke sada mogu sami da biraju da li žele ili ne žele nositi zaštitnu kacigu.

“Ovo je veliki korak ka većoj i lakšoj promociji korištenja bicikla kao prevoznog sredstva, te vraćanja fokusa sa umanjivanja posljedica saobraćajnih nezgoda, na umanjivanje uzroka saobraćajnih nezgoda. Sve ovo vrijeme korištenje zaštitne kacige u saobraćaju je bilo pogrešno prikazano, te je biciklizam predstavljan kao opasna aktivnost. Međutim, istraživanja su pokazala da je jednako opasno kretati se pješice u gradu po trotoaru. Takođe dobrobit dnevnog korištenja bicikla naspram opasnosti u saobraćaju je u odnosu 20:1. Sada je na lokalnim zajednicama da više obrate pažnju na regulisanje saobraćaja, demotivisanje upotrebe motornih vozila, promociju zdravih načina kretanja i smanjenje aerozagađenja. Pozivamo sve one koji su zbog kaciga prestali da koriste bicikl, da se vrate na njega i da poštujući saobraćajna pravila i uživaju u svim dobrobitima koje vožnja bicikla pruža”, rekao je koordinator programa “Transport” u Centru za životnu sredinu Tihomir Dakić.

biciklisti nosenje kacige

 

Postoji mnogo sumnjivih istraživanja o efikasnosti kacige u slučajevima stvarnih saobraćajnih nezgoda sa motornim vozilima. U Australiji i Švedskoj, nakon uvođenja kacige u zakonodavstvo, povrede ruku i torza, kao i povrede glave ostao je konstantan, odnosno broj osoba sa povredama glave se nije smanjio povećanjem procenta korištenja kacige. Međutim, nakon uvođenja ovakvog zakona došlo je do smanjenja broja biciklista.

Neka istraživanja su pokazala da upotreba kaciga može doprinijeti pojedinim povredama kao recimo za povrede rotacije glave.

“Mi iz Agencije pozdravljamo izmjenu Zakona, te napominjeno da se članom 102. nije zabranilo nošenje kacige, već dalo na slobodu da je ljudi izaberu da li će da ju koriste. Svakako da preporučujemo da ih djeca nose više dok ne savladaju dovoljno dobro da voze bicikl. Do sada je stari član Zakona destimulisao korištenje bicikla, a potrebno je upravo suprotno, da se destimulišu korisnici motornih vozila, pogotovo kada su u pitanju gradske zone. U našoj zemlji oko 80% putovanja se obavlja ličnim motornim vozilom, te automobil predstavlja još uvijek statusni simbol. To se hitno mora mijenjati. Ulaganjem u biciklističku i pješačku infrastrukturu od strane lokalnih zajednica bitno će se uticati na smirivanje saobraćaja, povećanje nivoa bezbjendosti, te će bitnije uticati na zdravlje ljudi i ekonomski razvoj lokalne zajednice”, rekao je stručni saradnik za puteve i licence u Agenciji za bezbjednost saobraćaja RS Milenko Džever.

O promjenama Zakona u Bosni i Hercegovini stručnjak za bezbjednost u saobraćaju u Evropskoj federaciji biciklista Ceri Woolsgrove rekla je da njena organizacija vjeruje da biciklisti trebaju moći birati da li da nose ili ne nose kacige i svjetloodbojne prsluke.

centar za zivotnu sredinu

“Ne slažemo sa obaveznom upotrebom kaciga i svjetloodbojnih prsluka, te pozdravljamo odličan rad Centra za životnu sredinu, člana ECF, na isticanju ovog važnog pitanja zastupajući interese biciklista pred vlastima u BiH. Biciklizam ne spada u visoko opasne aktivnost i donosi ogromnu zdrastvenu korst za pojedince, a na životnu sredinu i društvo u cjelini utiče pozitivno. Braniti vožnju biciklom bez upotrebe zaštitne opreme je prepreka za razvoj biciklizma i korištenje svih njegovih benefita. Pozdravljamo rad Ministarstva komunikacija i transporta BiH što su dozvolili građanima i građankama slobodu da biraju vrstu opreme u kojoj žele da voze bicikl. Takođe očekujemo da institucije Bosne i Hercegovine daju svoj doprinos u omogućavanju razvoja bezbjednog saobraćaja, posebno za bicikliste“, rekla je Woolsgrove.

Radni dokumenti Evropske komisije o bezbjednosti u saobraćaju zaključio je, nakon opsežne analize literature da “… nošenje biciklističke kacige vjerovatno će spriječiti manje povrede na glavi, ali ne ozbiljne povrede opasne po život”.

biciklisti bez kacige

Opsežnom analizom biciklističkih kaciga Danska kancelarija za transport, nije našla dovoljno dobar dokaz u stvarnom svijetu da kacige mogu biti koristne u smanjenju povrede glave biciklista.

(atv)