Vijesti 12.10.2022.

BiH dobila preporuku Evropske komisije za kandidatski status

ČITANJE: 2 minute

Evropska komisija predložila je danas zemljama članicama Evropske unije da dodijele Bosni i Hercegovini kandidatski status sa uslovima, a predstavljen je i izvještaj o trenutnom statusu BiH na putu EU integracija.

Ukoliko Bosna i Hercegovina želi napredovati na Evropskom putu moraće “prioritetno usvojiti izmjene i dopune postojećeg Zakona o VSTS-u”, a zatim usvojiti novi zakon o VSTS i zakon o sudovima BiH. Jedan od uslova je i usvajanje zakona o sprečavanju sukoba interesa, a moraće preduzeti i odlučne korake za jačanje prevencije i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Pored toga, BiH će morati i odlučno unaprijediti rad na osiguravanju efikasne koordinacije na svim nivoima kada je riječ o upravljanju granicom i kapacitetetima upravljanja migracijama, kao i osigurati funkcionisanje sistema azila, pišu Nezavisne novine.

Pred BiH je stavljen i uslov da mora osigurati zabranu torture, posebno “uspostavljanjem nacionalnog preventivnog mehanizam torture” i zlostavljanja, te garantovati slobodu izražavanja i medija i zaštitu novinara, posebno osiguravanjem odgovarajućeg sudskog postupka u slučajevima prijetnji i nasilja nad novinarima i medijskim radnicima.

Takođe, BiH mora osigurati rezultate u funkcionisanju na svim nivoima mehanizma koordinacije o pitanjima EU, uključujući razvoj i usvajanje nacionalnog programa za usvajanje pravne stečevine EU.

BiH je zvanično još 2016. godine tražila status kandidata, međutim EU nije imala sluha i uvijek je postavljala uslove koje zbog političke situacije nije bilo moguće ispuniti.

Na nedavno završenom samitu Brdo-Brioni, istaknuto je da BiH do kraja godine treba da dobije kandidatski status što će se vjerovatno i obistiniti s obzirom da je slična formula primjenjena kada je u pitanju Ukrajina i Moldavija.

Tis Roten, član Evropskog parlamenta, rekao je da članice EU moraju da učine pravu stvar i podrže ljude u BiH na njihovom evropskom putu.