BiH gubi milione zbog opstrukcija izgradnje zgrade IDDEEA u Banjoj Luci. Da li će neko odgovarati za to?

Savjet ministara Bosne i Hercegovine već dvije godine opstruiše izgradnju objekta IDDEEA u Banjoj Luci, pri čemu se za svaki mjesec opstrukcije plaćaju desetine hiljada maraka. Za dvije godine je već nastala šteta od milion maraka, a za svaki naredni mjesec se gubi preko 25.000 maraka, potvrđeno je za Srpsku info iz više izvora u Savjetu ministara.

Objekat je planiran da se izgradi u Banjoj Luci, na lokaciji bivše kasarne Trapisti 1 u Ulici Ilije Garašanina. U pitanju je, dakle, bivša vojna imovina.

“Još strategijom razvoja IDDEEA iz 2009 godine koju je usvojilo Savjet ministar se planira izgradnja navedenog objekta, a kako navodi u izvještaju Ureda za reviziju institucija BiH. Još u julu 2010 godine Komisija Savjeta ministara donijela je Odluku o izuzimanju od zabrane raspolaganja vojnom imovinom. Provedena je kompletna zakonska procedura i izvšeno je uknjižavanje ovog zemljišta na Republiku Srpsku, posredstvom Republičke direkcije za obnovu i izgradnju. Vlada Republike Srpske je svojom odlukom dodijelila pravo gradnje IDDEEA, bez naknade na parcelama od veličine oko 17.329 kvadrata”, kaže sagovornik Srpske info.

Izgradnja objekta IDDEEA je planirana još 2009 godine

 

Dakle, Bosna i Hercegovina je besplatno dobila parcelu udaljenu par kilometara od centra Banja Luke na kojoj se treba graditi navedeni objekat. Izvršeno je projektovanje objekta, te je dobijena građevinska dozvola u novembru 2014 godine, koja je plaćena iz budžeta BiH cca 1.3miliona KM.

U budžetu BiH za 2015 godinu ovaj projekat je zakonom definisan kao višegodišnji kapitalni i odmah nakon usvojenog budžeta je pokrenut postupak nabavke izgradnje ovog objekta. Međutim, u novembru 2015 godine se nezakonito obustavlja tender. Ured za reviziju u finansijskom izvještaju IDDEEA za 2015 godinu daje mišljenje sa rezervom za IDDEEA zbog nezakonitog postupka obustave izgradnje ovog objekta.

Mišljenje revizije je da je izgradnja objekta IDDEEA nezakonski zaustavljena

 

“Od 2015 godine se na sve načine pokušava obustaviti izgradnja navedenog objekta u Banjoj Luci i to od strane ministra civilnih poslova Adila Osmanovića i SDA, a Saveza za promjene to nijemo posmatra, pri čemu ni SDS ni PDP ni NDP ne čine niti jedan korak da se investira u Banja Luku”, kaže nas sagovornik iz Savjeta minisata.

Uz raznorazne izgovore se pokušava obustaviti investicija u Banjoj Luci. Prvo je direktor IDDEEA Nesimi, kada je donio nezakonitu odluku da obustavi tender za izgradnju objekta tvrdio da je u pitanju preveliki objekat. Sporno je što je gospodin Nesimi prethodno u toku 2014 i 2015 godine, kada se projektovao navedeni objekat bio pomoćnih direktora IDDEEA i on je lično odredio dimenzije navedenog objekta.

Dalje se u više navrata tvrdilo da nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi. Ugovor kojim su zasnovani imovinsko-pravni odnosi između Republike Srpske i IDDEEA je dobio sva pozitivna mišljenja uključujući i mišljenje Pravobranilaštva BiH, što potvrđuje njegovu zakonitost. Svojim aktom od 5.9.2017 Pravobranilaštvo BiH je eksplicitno konstatovalo da su riješeni imovinsko pravni odnosni zakonito na predmetnoj lokaciji bivše vojne kasarne.

Pravobranišaštvo BiH navodi da su svi imovinski odnosi zakonski riješeni

 

IDDEEA je pokušala da navede da je predmetna lokacija na plavnom području. Međutim, Grad Banja Luka svojim aktom od 10.11.2017 je u potpunosti demantovao IDDEEA i eksplicitno naveo da nije u pitanju plavno područje.

Grad Banja Luka navodi da nije u pitanju plavno područje

 

Kao jedan od razloga IDDEEA pokušava da se opravda činjenicom da na IDDEEA nije izdato pravo rušenja objekata koji se nalaze na toj lokaciji.

“Iako je građevinska dozvola za rušenje nominalno izdata na Republičku direkciju za obnovu i izgradnju RS, cijena građevinske dozvole od strane Grada Banja Luka je umanjena za iznos bivših vojnih objekata koji se nalaze na toj lokaciji, tako da su ovi objekti de fakto tretirani kao objekti IDDEEA. IDDEEA je već dobila ove objekte, a direktor Nanić ništa ne poduzima, nego čeka”, kaže naš sagovornik i dodaje da umjesto da neodložno radi, IDDEEA je na zahtjev ministar Osmanovića pripremila Informaciji za Vijeće ministara u kojoj se predlaže kupovina novog objekta ili lokacije za izgradnju.

Na ovaj način bi se učinila višemilionska šteta budžetu. Ministarstvo finansija i trezora BiH je u više navrata upozoravalo IDDEEA da moraju vršiti svoju zakonsku obavezi i početi izgradnju objekta, te da će se napraviti višemilionska šteta. IDDEEA se na navedeno oglušava, te se tender ne objavljuje.

Suprotno svojim obavezana, IDDEEA zakupljuje dodatnih 220 kvadrata u Medicinskoj elektronici za izradu pasoša od septembra 2017 godine. Iako IDDEEA po zakonu nije nadležna da pravi pasoše, zakupljen je dodatni prostor koji je u 2017 godini već plaćen 18.000KM iako se u njemu ništa ne nalazi.

Zbog svega navedenog nije pokrenuta investicija u Banja Luci koja je mogla da zaposli desetine radnika. Predstavnici Saveza za promjene ovo nijemo posmatraju, dok Osmanović na sve načine pokušava da dovede do situacije da se ovaj objekat ne gradi. Suprotno tome, pokušava se kupiti novi objekat ili se pokušava kupiti lokacija da se gradi novi objekat. Ovje ove varijante će prouzrokovati višemilionsku štetu za budžet.

S obzirom da je već plaćena građevinska dozvola, budžetom je predviđeno da se za ovakav objekat izdvoji za izgradnju cca 1.600KM po kvadratu. Ukoliko se odustane od izgradnje i odluči za kupovinu, a s obzirom na tržišne cijene u Banja Luci, najmanje će se utrošiti 3.000KM po kvadratu, pa će se dodatno morati ulagati u rekonstrukcije, a izgubiće se građevinska dozvola, što čini štetu veću od 1.5mil KM, a moći će se kupiti duplo manje kvadrata objekta.

Ako se, pak, bude tražila nova parcela, ona će se morati platiti, pa će se ponovo morati projektovati i plaćati nova dozvola, a važeća će propasti. U ovom slučaju šteta je veća od 3mil KM. Sada se postavlja pitanje čiji je interes da se upropasti izgradnja ovog objekta i zašto se građani dovode u situaciju da plaćaju štete. Nesporna odgovornost je na direktoru IDDEEA Naniću, ali je pitanje da li on radi po nalozima ministra civilnih poslova Osmanovića.

(Srpskainfo.com)

POPRAVKA ZUBA ZA OSNOVCE Tokom raspusta zubar u šest banjalučkih škola

Stomatološke usluge učenicima osnovnih škola tokom raspusta pružaju stomatološke ordinacije za učenike u OŠ “Ivo Andrić”, “Georgi Stojkov Rakovski”, “Borisav Stanković”, “Zmaj Jova Jovanović”, “Branko Radičević” i “Sveti Sava”, radnim danom od 7.30 do 14.30, potvrdili su u Domu zdravlja.

PUCAO NA KOMŠIJU Potekla krv zbog bunara

Novica Šešum (65) uhapšen je preksinoć jer je pucao na komšiju Sašu Matoša (49) u dvorištu njegove kuće u banjalučkom naselju Kuljani, a tome je, kako saznajemo, prethodila svađa zbog bunara za vodu.