Vijesti 09.03.2016.

BiH ima skoro 13.000 tona viškova municije i 40.000 tona naoružanja

ČITANJE: 3 minute
oruzje municija
Bosna i Hercegovina trenutno raspolaže sa oko 12.842 tona viška municije i minsko-eksplozivnih sredstva (MiMES-a), koje je potrebno uništiti, te sa 40.000 komada viška naoružanja rečeno je tokom 11. sjednice Strateškog komiteta za naoružanje, municiju i minsko-eksplozivna sredstva koja je pod predsjedavanjem ministrice odbrane BiH Marina Pendeš održana danas u zgradi Ujedinjenih nacija, a čiji domaćin je bio Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Ministar odbrane Marina Pendeš izrazila je zahvalnost učesnicima ovog sastanka u cilju iznalaženja najboljih rješenja za proces rješavanja naoružanja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava.

-Cilj svih nas je izgradnja sigurne Bosne i Hercegovine- istakla je ministar Pendeš.

Zamjenik načelnika Zajedničkog štaba generalmajor Senad Mašović prezentovao je rezultate rada u 2015. godini i planove za 2016. godinu, vezane za provođenje stopostotnih inspekcija i demilitarizacije MiMES-a.

Između ostalog, istaknuto je da je u 2015. godini izvršena inspekcija oko 5.448 tona municije i MES-a ili preko 28,5 miliona raznih komada municije i MES, od čega je 2.555 tona neispravno. U 2015. godini ukupno je riješeno 6.821 tona MiMES-a od toga 572 tone su donirane vladi Iraka, u svrhu borbe protiv ISIS-a, a ostala količina je riješena procesom demilitarizacije.

Obzirom da je u 2013. godini uništili 740 tona, u 2014. godini 2.736 tone, a u 2015. godini 6.821 tona viška MiMES-a, evidentan je veoma značajan napredak u ovom procesu. Ono što je najviše doprinijelo naprijed navedenim rezultatima su projekti SECUP i EXPLODE.

Kroz projekat SECUP, koji je pod pokroviteljstvom OSCE-a, u skladištima za skladištenje municije i MES-a postavljen je sistem video-nadzora skladišta. U toku su pripremni radovi na zamjeni sigurnosne ograde u skladištima NiMiMES.

Izvršena je i sanacija ulaznih kapija, a očekuje se izrada i postavljanje znakova upozorenja na lokacijama za skladištenje. Pod pokroviteljstvom Razvojnog programa Ujedinjenih nacija UNDP-a u sklopu projekta EXPLODE, izvršena je sanacija objekata perspektivnih skladišta NiMiMES-a i sanacija sistema grijanja.

Planovi za 2016. godinu su završetak stopostotnih inspekcija svih preostalih nepregledanih količina MiMES u iznosu od 12.000 tona, koje su uskladištene na 10 lokacija, a kao pomoć u izvršenju inspekcija, očekujemo i početak angažovanja ekspertnog tima iz Ujedinjenog Kraljevstva kao i obuku našeg personala na predmetnim inspekcijama.

Takođe, planom za 2016. godinu planirana je demilitarizacija ukupno 2.746 tona MiMES. Na kraju sastanka doneseni su i zaključci kojima je izraženo zadovoljstvo realizacijom plana za 2015. godinu, a da se planovi za 2016. godinu realizuju u još boljoj mjeri u odnosu na prethodne godine.

Sjednici Strateškog komiteta za naoružanje, municiju i minsko-eksplozivna sredstva (MiMES) prisustvovali su zamjenik ministra odbrane Boris Jerinić, zamjenici načelnika Zajedničkog štaba, generalmajori Mirko Tepšić i Senad Mašović. Takođe, sjednici su prisustvovali i stalni članovi komiteta iz reda međunarodnih organizacija, među kojima su zamjenica rezidentne predstavnice UNDP-a u BiH Zahira Virani, šef Misije OSCE-a u BiH Džonatam Mur, predstavnici Kancelarije specijalnog predstavnika Evropske unije u BiH, komandanti NATO-a, EUFOR-a kao i predstavnici ambasada Sjedinjenih Američkih Država, Švajcarske, Republike Austrije i Kraljevine Švedske.

(NN)