Vijesti 07.04.2016.

BiH nema ni kadrove da ispuni upitnik EU

ČITANJE: 3 minute
eu
Bosna i Hercegovina nije dovoljno pripremljena za popunjavanje upitnika koji će nam poslati Evropska unija, a nedostaju i kadrovski i ostali kapaciteti za uspješno sprovođenje ovog posla.

Kako nam je rečeno u Direkciji za evropske integracije BiH, popunjavanje upitnika EU, u kojem će biti više hiljada složenih pitanja, veoma je kompleksan posao za koji će BiH biti potrebni dodatni kadrovi, zbog čega je poslata informacija Savjetu ministara BiH i zatraženo da reaguje.

-Direkcija je Informacijom o pripremnim aktivnostima za dostavu odgovora na upitnik Evropske komisije ukazala o kom se obimu i složenosti posla radi, imajući u vidu da će biti potrebno koordinirati veliki broj institucija, pružati im obuke, stručnu i metodološku pomoć, razviti informatičku bazu za pripremu odgovora, prevesti hiljade stranica teksta na engleski, komunicirati o toku cjelokupnog posla i slično- rekla nam je Marina Kavaz-Siručić, portparol DEI.

Ona je precizirala da su potrebni dodatni kapaciteti, ali da je rano govoriti o konkretnim brojevima.

-Metodološke pripreme za davanje odgovora na upitnik su već odrađene, a ovaj posao institucijama u BiH neće biti potpuno nepoznat imajući u vidu da je BiH 2012. dostavila Evropskoj komisiji odgovore na upitnike iz pregovaračkih poglavlja o javnim nabavkama i okolišu. Odgovaranje na potencijalna pitanja i prije nego što upitnik bude dostavljen istaknuto je kao primjer regionalne prakse koja ubrzava i olakšava pripremu odgovora na upitnik imajući u vidu kratke rokove za realizaciju ovog posla- rekla je.

U informaciji Savjeta ministara BiH, koju im je uputila DEI, navedeno je da je hitno potrebno krenuti u proceduru imenovanja radnih grupa u skladu sa mehanizmom o sistemu koordinacije.

-U radnim grupama će biti uključeni predstavnici nadležnih institucija u skladu sa svojim ustavnim nadležnostima. Radne grupe će biti suštinski nosioci posla i najveći teret pripreme odgovora biće na njima- navedeno je u informaciji.

DEI procjenjuje da će oko 90 odsto pitanja koja će biti upućena BiH biti ista kao što je to bilo za Srbiju, dok se smatra da će ostalih 10 odsto biti usmjereno na specifičnosti BiH, poput političkih kriterijuma i sistema.

U Kancelariji za evropske integracije Vlade Srbije su nam na naš upit kratko odgovorili da je njihova vlada morala odgovoriti na 2.483 pitanja, koja su bila razvrstana u šest aneksa i 33 poglavlja.

-Odgovori su urađeni u rekordnom roku od 45 dana i razvrstani su u više od 37 tomova- istakli su oni.

Pitanja obuhvataju razne oblasti

Pitanja se sastoje od više oblasti, među kojima su slobodno kretanje roba, kapitala i usluga, intelektualna prava, vladavina zakona i pravna država, zaštita manjina, nauka i tehnologija, transportna politika i energetika, te statistika. U Srbiji su postojale i dvije podoblasti, od kojih se jedna odnosi na ekonomske kriterijume za članstvo, a druga na političke kriterijume.

U dijelu koji se odnosi na političke kriterijume posebnu oblast zauzima pitanje manjina, koje je za BiH problematično jer BiH još nije ispoštovala odluku Evropskog suda za ljudska prava “Sejdić i Finci”, po kojoj manjine nemaju pasivno biračko pravo u Predsjedništvu BiH, a ne mogu biti birani ni u Dom naroda BiH.

Neke od oblasti iz upitnika Srbije:
slobodno kretanje roba, kapitala i usluga
intelektualna prava, vladavina zakona i pravna država zaštita manjina
nauka i tehnologija
statistika
transportna politika, carine i energetika
regionalna saradnja

(Nezavisne novine)