Vijesti 04.06.2021.

BiH ratifikovala Kigali amandman

ČITANJE: 2 minute

BiH je ratifikovala Kigali amadman Montrealskog protokola o supstancama koje oštećuju ozonski omotač, a odnose se na hemijska jedinjenja u hladnjacima, aerosolima, klima-uređajima i izolacionim pjenama.

Kigali amandman uključuje mjere kontrole za smanjenje hidrofluorougljenika /HFC-a/ uvedenih devedesetih da bi zamijenili hlorofluorougljenike /CFC/ u hladnjacima, aerosolima, klima-uređajima i izolacionim pjenama, saopšteno je iz Spoljnotrgovinske komore BiH.

Iz Spoljnotrgovinske komore su pojasnili da je ovaj amandam omogućio drastično smanjenje proizvodnje i potrošnje hidrofluorougljenika /HFC/ za koje se ispostavilo da imaju do hiljadu puta snažniji učinak gasa sa efektom staklene bašte.

Odbor za rashladnu, klima tehniku i toplotne pumpe pri Spoljnotrgovinskoj komori BiH, kako napominju, više od šest godina uspješno sprovodi aktivnosti s ciljem podrške sprovođenja Montrealskog protokola Bečke konvencije o zaštiti ozonskog omotača.

“Prema Kigali amandmanu, sve zemlje će postepeno obustaviti HFC-ove za više od 80 odsto u narednih 30 godina i zamijeniti ih prihvatljivijim alternativama”, ističe se u saopštenju.

Kigali amandman Montrealskog protokola o supstancama koje oštećuju ozonski omotač stupio je na snagu 1. januara 2019. godine, nakon što ga je ratifikovalo 65 zemalja.

Želja za daljim napretkom u zaštiti ozonskog omotača nastavljena je unapređenjem Montrealskog protokola sa petim amandmanom – Kigali amandmanom.

UN su krajem 2018. godine objavile izvještaj kojim je potvrđeno da ozonski omotač pokazuje znakove trajnog oporavka od šteta uzrokovanih ljudskim aktivnostima, a potpuni oporavak se predviđa do 2060. godine.

Iz Spoljnotrgovinske komore su podsjetili da je sprovođenje Montrealskog protokola i njegovih amandmana značajno doprinijelo ublažavanju klimatskih promjena kroz smanjenje potrošnje brojnih tvari koje oštećuju ozonski omotač, a ta efikasnost se višestruko potvrdila kroz statističke argumente.

U saopštenju je navedeno da je ovaj odbor od samog početka bio saglasan da BiH pristupi Kigali amandmanu Montrealskog protokola o supstancama koje oštećuju ozonski omotač.

(Srna, E.M)