Vijesti 02.10.2015.

Bijeljina tužena u 80 sporova vrijednih 2,8 miliona KM

ČITANJE: 1 minuta
Bijeljina2
Bijeljina se pred nadležnim sudovima pojavljuje kao tužena strana u 80 parničnih postupaka u kojima se od grada potražuje oko 2,8 miliona maraka, navodi se u izvještaju gradske uprave koji će biti razmatran na sjednici Skupštine grada 8. oktobra.

Grad je u ulozi tužitelja u 23 sudska predmeta čija se vrijednost procjenjuje na 1,6 miliona maraka.

U izvještaju se podsjeća da su parnični postupci najbrojniji, najvažniji i najsloženiji, te da su od velikog značaja za ostvarivanje imovinsko-pravnih interesa grada Bijeljina.

Riječ je o predmetima u vezi sa stvarnim pravom na nekretnine i obligacionim odnosima.

Prema evidenciji za 2014. godinu, trenutno se vodi i 10 vanparničnih postupaka koji su proizašli iz procesa eksproprijacije nekretnina.

Po osnovu eksproprijacija i izvršenja pravosnažnih sudskih odluka, od Bijeljine se potražuje 643.500 KM.

Bijeljina se u grupi izvršnih predmeta u 36 sporova pojavljuje kao tražilac izvršenja, a u osam predmeta u svojstvu izvršenika.

Novčano izraženo, Bijeljina potražuje oko 760.000 KM, a duguje oko 430.000 KM.

Grad Bijeljina se, direktno ili indirektno, pojavljuje i u 179 upravnih predmeta.

Ovi predmeti se odnose na uzurpacije, prenose prava u skladu sa Zakonom o utvrđivanju i prenosu prava raspolaganja imovinom jedinice lokalne samouprave, Zakonom o stvarnim pravima, kao i takozvani predmeti sudskog miješanja, koji se ne mogu novčano izraziti.

(Agencije)