Vijesti 17.10.2016.

Bivša škola kao smještaj za maloljetne osuđenike?

ČITANJE: 2 minute

Odjeljenje Vaspitnopopravnog doma pri Kaznenopopravnom zavodu na Tunjicama moguće je da će biti izmješteno u staru školu u Kuljanima, jer uslovi u ovoj ustanovi nisu u potpunosti adekvatni za maloljetnike.

Prema izvještaju Institucije ombudsmana za ljudska prava u BiH između ostalog se navodi da skučenost i dotrajao namještaj u prostorijama i dalje ne pružaju adekvatne uslove za tretman maloljetnika, zbog čega i dalje insistiraju na izmještanju ove ustanove iz kruga zatvora na Tunjicama.

Rok za realizaciju preporuke koju je ombudsman dao je dvije godine.

Njihova preporuka da se preduzmu određene aktivnosti upućena je Ministarstvu pravde RS i Kaznenopopravnom zavodu Banjaluka.

“Uprkos povećanim naporima zaposlenih, u ovakvom aranžmanu boravka maloljetnika opravdano se postavlja pitanje postizanja svrhe izricanja vaspitne mjere. U tom pravcu ombudsmani podržavaju prijedloge uprave da se napuštena osnovna škola u mjestu Kuljani, nedaleko od Kaznenopopravnog zavoda Banjaluka, renovira i preuredi za Vaspitnopopravni dom Banjaluka“, navedeno je u izvještaju “Analiza stanja u ustanovama u kojima su smješteni maloljetnici u sukobu sa zakonom u BiH”.

Napomenuto je da je lokacija bivše škole u Kuljanima odlična i zbog blizine Zavoda oko četiri kilometra, pa bi se mogla koristiti logistika.

U Savjetu MZ Kuljani, međutim, kažu za “Nezavisne” da za ovu informaciju nisu čuli, te da je objektu potrebna sanacija.

“Kada je u pitanju izmještanje ove ustanove iz kruga Kaznenopopravnog zavoda, u ovom trenutku u budžetu nije planirano izdvajanje novčanih sredstava za ovu namjenu, ali želimo istaći da su organizacija, kao i funkcionisanje Vaspitnopopravnog doma, u skladu sa postojećim međunarodnim standardima, koji se tiču činjenice da su maloljetna lica na izvršenju ove vaspitne mjere u potpunosti odvojena od punoljetnih osuđenih lica i da s njima nisu ni u kakvoj vrsti kontakta“, kažu iz Ministarstva pravde RS.

(nezavisne.com)