Vijesti 13.10.2022.

BJELICA PRUTINA: CIK nije donio odluku po zahtjevu politike, nego po službenoj dužnosti

ČITANJE: 3 minute

Članica CIK-a Vanja Bjelica Prutina danas je za N1 govorila o ponovljenom procesu prebrojavanja glasova za predsjednika RS, te samom procesu prikupljanja glasačkog materijala nakon održavanja izbora.

Kaže da je došla pod zaštitom u ovu televiziju.

“Jesam. Ne mogu reći da se osjećam sigurnije, kada imate osjećaj uznemirenosti ne možete da jednostavno isključiti. Drago mi je što je država BiH i njene institucije učinile svoj dio posla i omogućile mi zaštitu”, kazala je Bjelica Prutina na početku na pitanje s obzirom da je nedavno dobila policijsku pratnju i zaštitu.

Na pitanje da li je CIK postupio u skladu sa zakonom donošenjem odluke o novom brojanju, kazala je:

“Da, apsolutno smo postupili u skladu sa zakonom i ovlaštenjima. Svako drugačije postupanje CIK-a bi bilo zabijanje glave u pijesak i nezakonito. Kada imate brojne dokaze koji se plasiraju, koje treba provjeriti, kada dobijete pritom niz prigovora koji ukazuju na brojne nepravilnosti, kada imate proteste. Protesti nisu nešto što je nas navelo na odluku, ali jasno je da je integrtitet izbornog procesa narušen“.

“Radila sam u skladu sa savješću i skladu sa zakonom. Rekla sam da nisam spremna da podignem ruku ZA utvrđivanje rezultata izbora, kada imamo sve te informacije, kada imamo nepravilno objavljivane rezultate. Po meni je najbolje bilo donijeti takvu odluku kakvu smo, to je najbrži način da građani RS dobiju rezultate”, dodaje Bjelica Prutina.

Potom je pojasnila kako se odvija proces utvrđivanja rezultata.

“Rezultati izbora se potvrđuju u roku od 30 dana. Nakon toga postoji rok od 3 dana, kada gradske komisije kada prime materijal i zahtijevaju od CIK-a da otvori vreće i ponovi brojanje kako bi došli do pravilno objedinjenih rezultata. Kada prođe rok od tri dana, tek tada počinje transport osjetljivog i neosjetljivog glasačkog materijala. Transport je počeo šestog do devetog je završen. Tek tada možemo govoriti o brojanju u glavnom centru. Zahtjevi za ponovno brojanje su preuranjeni, ali CIK nije donio odluku po zahtjevu bilo kog političkog subjekta. Mi smo to donijeli po službenoj dužnosti. I mi na to imamo apsolutno pravo, jer nadziremo i kontrolišemo rad i gradskih izbornih komisija“.

“Mi smo postupali po službenoj dužnosti, na temelju prigovora koji su dostavljani. Birača, posmatrača, to je jedan broj koji ne znam tačan. Mislim da se mjeri stotinama. Postupali smo po službenoj dužnosti radi pravilnog objedinjavanja rezultata“.

Prijenos ponovnog brojanja glasova omogućen Javnim servisima? RTS se žalio?

“Ne znam zaista šta su htjeli, znam da je svim javnim servisima ponuđeno da se vrši snimanje brojanja pod video nadzorom. Mislim da ni na koji način nije ugrožena transparentnost”.

Koliko sve ovo može trajati?

“Nažalost ja vam ne mogu dati konkretniji podatak, radi se o tome da treba uspostaviti određenu dinamiku. Ljudi koji započinju brojanje prvi, drugi, dan će sigurno biti malo sporiji. Naravno da bi bilo bolje da imamo više ljudi i da bi nam odgovaralo da se prije završi, ali moramo biti realni“, kazala je i pojasnila:

“Ja sam vam ukazala na zakonski i podzakonski okvir. Za vas je to previše detalja ali to je uređeno normativima. Faza pravilnog objedinjavanja traje tri dana, nakon toga ide proces transporta. Svo to vrijeme koje se prigovara CIK “Šta više broje”, pa mi još ni ne počnemo brojati tada”.

Najveći problem je u biračkim odborima?

“Apsolutno”.

Ne znamo koliko će trajati?

“Direktor je taj koji utvrđuje dinamiku, javnost će biti blagovremeno obaviještena. Vjerujem da će svaki dan biti vještiji i vještiji i da će ići brže“, prenosi N1.

(SB)