Vijesti 02.03.2017.

Bolje veze sa RUGIP-om zbog zaštite imovine

ČITANJE: 1 minuta

Grad i Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIP) potpisaće sporazum o saradnji koji bi trebalo da ubrza protok informacija između dvije institucije u smislu bržeg rješavanja imovinsko-pravnih pitanja na području grada, kao jednog od ključnih preduslova za privlačenje investitora i zaštite gradske imovine.

To je juče odlučeno na sastanku gradonačelnika Igora Radojičića sa direktorom RUGIP-a Milošem Komljenovićem.

– Očekujemo od RUGIP-a da grad i njegove službe budu pravovremeno obavještavane o upravnim postupcima koji se vode pred ovom institucijom, a tiču se gradske imovine. Zbog različitih tumačenja Pravobranilaštva grad nije bio upoznat o nizu postupaka koji su se vodili pred RUGIP-om, a zbog kojih je mogla nastupiti velika imovinska šteta po grad – kazao je Radojičić.

Za grad su trenutno aktuelni sporovi u vezi sa parcelama kod stare autobuske stanice u centru i one kod “Velesajma”.

(Glas)