Politika 03.06.2021.

Borenović i Pekić podnijeli inicijativu: Poništiti postupak kupovine poslovnog objekta za UIO BIH

ČITANJE: 1 minuta

Poslanici PDP-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, Branislav Borenović i Mira Pekić, podnijeli su poslaničku inicijativu kojom se obavezuje Savjet ministara BiH da najkasnije u roku od sedam dana od dana usvajanja ove inicijative donese Odluku kojom se poništava postupak javne nabavke koju je objavila Uprava za indirektno oporezivanje za kupovinu postojećeg poslovnog objekta u Banjaluci.

Borenović i Pekić navode da se na javni poziv javio samo jedan ponuđač, sa enormnom cijenom od 98,5 miliona KM, koja je tri puta viša od 37,9 miliona KM odobrenih u budžetu institucija BiH.

Oni postavljaju pitanje da li je moguće da Uprava za indirektno oporezivanje, nakon devet godina nekorištenja sredstava namijenjenih za kupovinu objekta, nije registrovala niti jedan objekat koji bi mogao zadovoljiti potrebe Uprave za smještaj radnika, bez da je utvrdila stvarne razloge dugogodišnjeg zastoja u realizaciji projekta.

Borenović i Pekić kažu da to iskazuje namjeru sklapanja ugovora sa ponuđačem koji je ponudio cijenu mnogo veću od iznosa sredstava koja su predviđena budžetom, te traže da Savjet ministara donese Odluku o poništavanju postupka javne nabavke.

(E.M)