Politika 12.09.2021.

Bošnjaštvo vs Bosanstvo ili prevedeno Bošnjaci u potrazi za nacijom!

ČITANJE: 4 minute

Piše: Milan Tegeltija

Novinar i kolumnista Dnevnog Avaza Danijal Hadžović objavio je jedan vrlo interesantan tvit koji mi je šlagvort za ovaj tekst.
Hadžović je napisao sljedeće:

“I bošnjački nacionalizam je antibosanski. Kako je moguće istovremeno zagovarati i BiH i učahurivanje najvećeg naroda u vlastitu nacionalističku netrpeljivost, zatvorenost i agresivnost? Taj koncept, ako bi pobijedio, potpuno bi ugasio šansu za jedinstvenim državnim identitetom.”

U komentaru i odgovoru na pitanje koje je postavio Hadžović, napisao sam:

“Bošnjaci proces nacionalne identifikacije ne mogu završiti bez tla kojim dominantno vladaju. Teritorijalizacija bošnjačke nacionalne države neophodna je u tom procesu, Bosanstvo razgradjuje bošnjaštvo. Ti kao gradjanski liberal to ne prihvataš, ali to je uzrok svih problema u BiH”

Ipak, pitanje bošnjačkog nacionalizma, koje je postavio Hadžović, nameće potrebu da se u ovom tekstu pozabavim sa dva identitetska pitanja, koja su u korijenu etničkih problema u Bosni i Hercegovini odnosno pitanjima bošnjačke i bosanske nacije. Ta pitanja su bitna, jer su direktno vezana za pitanja dalje sudbine i medjunacionalnih odnosa u BIH.

Bošnjački nacionalni identitet

Bošnjaci zvanično i deklarativno svoj nacionalni identitet “Bošnjak” definišu na prvom bošnjačkom saboru održanom 1993. godine, za vrijeme ratnih dešavanja u BiH, transferišući ga iz vjerske identifikacijske odrednice muslimani (vjersko-narodnosne kategorije) , koja je 1968. godine odlukom CK SK BiH postala nacionalna odrednica , a da bi već 1971. godine izmjenama Ustava postali konstitutivni narod SFRJ u novi naziv Bošnjaci koji u sebi više ne nosi vjerski element.

Definišući usvojenu nacionalnu odrednicu “Bošnjaci”, na tom prvom bošnjačkom saboru, vodeći Bošnjački intelektualac Muhamed Filipović kaže sljedeće:

“Ko smo mi Bošnjaci? Mi Bošnjaci smo onaj deo našega prvobitnog bosanskoga naroda koji kontinuiše svojstvo narodnoga bića ove zemlje, ostvaruje unutar toga bića istorijski smisao i sadržaj ove zemlje i nosi njeno istorijsko i državno pravo. Mi smo, dakle, naslednici onoga šta je Bosna kao zemlja, kao država i kao istorijski subjekat bila i jeste. “

Ne ulazeći dublje u istorijske rasprave, možemo konstatovati da se rodonačelna ideologija Bošnjaštva veže za tlo kao izvor nacije, ali treba primjetiti da je sama ideologija i definicija Bošnjaštva kao nacije, od svog nastanka 1993. godine agresivna i pretenciozna u odnosu na cijelu BiH. Odnosno, to je definicija bošnjaštva koja pretendira da polaže eksluzivno pravo na BiH kao “narodno biće, istorijski smisao i sadržaj BiH”.

Prema tome od svog proglašavanja, deklarisanja i definisanja 1993. godine bošnjaštvo kao etno-nacija agresivno svojata cijelu BIH, sa tendencijom uspostavljanja državljanske -nacije Bosanstva, kao krajnje instance Bošnjakizacije BIH a pod maskom Bosanstva!

Medjutim, stvari u BIH se od 1993. godine nisu razvijale u tom pravcu, jer su i Srbi i Hrvati u BiH jasno i čvrsto identitetski i nacionalno samosvjesni narodi, koji ne prihvataju bosanstvo kao državljansku naciju.

Pored toga ustavna konstrukcija BIH ne obezbjedjuje bošnjacima nužni element za završnu fazu nacionalne identifikacije, tlo kojim dominatno vladaju, te stoga imamo stalne borbe za prevlast i dominaciju u BiH.

Bosanstvo se u tim uslovima, od maske za bošnjakizaciju BiH, ustvari okrenulo protiv bošnjaštva kojeg razgradjuje i oduzima mu etno identitet.

Bošnjaci kao narod će u jednom trenutku biti pred pitanjem, da li žele da zadrže etno-identitet – bošnjačku naciju ili da je potpuno razgrade forsiranjem bosanstva kao državljanske nacije koje druga dva naroda u BIH nikad neće prihvatiti i usvojiti kao svoju nacionalnu odrednicu i identifikaciju.

Ukoliko se odluče, a što bi bilo prirodno, da očuvaju etno-nacionalni identitet bošnjačke nacije, moraće da se opredjele i za formiranje bošnjačke nacionalne države na teritoriji kojom suvereno vladaju.

Bez te bošnjačke nacionalne sržave, lutanja u bošnjačkom korpusu će se nastaviti do njegovog potpunog razgradjovanja utopističkim idejama bosanstva, pa će na kraju Bošnjacima od nacije ostati tek imaginacija i utopija.

Taj trenutak sazrijevanja bošnjačke nacionalne misli, svi u BIH dugo čekamo, jer to je trenutak u kojem ćemo stvarno početi da rješavamo problem BiH, kroz razumne razgovore na dobrobit svih naroda i gradjana, koji svoju sudbinu vežu za teritoriju koju pokriva sadašnja Dejtonska BIH.