Biznis 08.07.2024.

Branislava Milekić predsjedava Državnom regulatornom komisijom za električnu energiju

ČITANJE: 1 minuta

Bivša direktorica Elektroprivrede RS Branislava Milekić od 1. jula je preuzela predsjedavanje Državnom regulatornom komisijom za električnu energiju.

Branislava Milekić je za člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju imenovana u julu 2020. godine, a na mjestu predsjedavajuće ove institucije u jednogodišnjem mandatu bila je od 1. jula 2021. do 30. juna 2022. godine.

„U skladu sa Zakonom o prenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u BiH, članovi Komisije se na ravnopravnoj osnovi izmjenjuju na dužnosti predsjedavajućeg svake godine. Nakon isteka jednogodišnjeg mandata Nikole Pejića za predsjedavajuću Komisije u novom jednogodišnjem mandatnom periodu bira se članica Komisije Branislava Milekić“, navodi se u odluci koja je objavljena u Službenom listu BiH.

Pored Milekićeve i Pejića, treći član DERK-a je Suad Zeljković. Zeljković je član DERK od 2016. godine, a Nikola Pejić još od 2008. godine.

Prema Zakonu o prenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije, jednog člana DERK-a predlaže Narodna skupština RS, a dva člana Parlament FBiH. Entitetski parlamenti svoje prijedloge dostavljaju Savjetu ministara koji potom imenovanja članova DERK-a predlaže Parlamentarnoj skupštini BiH koja na kraju vrši imenovanje, piše Capital.