Vijesti 15.04.2016.

Brčko: Novi Univerzitet “Lepotica i zver”, školarina 100 KM godišnje?

ČITANJE: 2 minute

UNIVERYITET

Enes Mahmutović (60) iz Brčkog nakon izjave da će upisati privatni fakultet u Brčkom promijenio je tu odluku i odlučio osnovati univerzitet u Brčkom pod nazivom “Lepotica i zver”.

Kako je kazao zahtjev je predao u Vladi Brčko distrikta BiH, a pored toga predao je i elaborat u kojem je detaljnije opisao projekat o osnivanju ove visokoškolske ustanove. U elaboratu je navedeno da će sjedište ustanove biti elitni restorani u Brčkom u ulici “Šetalište”, brčansko izletište “Ficibajer” i dijelovi Majevice.

Studiji i ciklusi obrazovanja trajati će od vremena upisa univerziteta do trenutka dobijanja diplome. Plaćene školarine i diplome biće štampane u punom koloru. Mahmutović ističe da studij ne može trajati duže od tri sedmice ili tri godine zavisno od studijskog programa na prvom ciklusu obrazovanja.

Predviđene organizacione jedinice koje bi bile u sastavu visokoškolske ustanove su “Turizam i ugostiteljstvo”, “Pravo i ekonomija EU” i “Ljudska prava penzionera i starijih osoba”.

“Nastavni plan i program biće po želji studenata, zavisno od uplaćene školarine. Što se tiče pravila studiranja za upis je potreban samo rodni list. Studentima koji nemaju srednju školu, neće biti potreban dokaz o završetku”, kazao je Mahmutović.

univerzitet2

Godišnja cijena studija za zaposlene na budžetu je 10.000 KM, dok će obnova za tu kategoriju ljudi biti 20.000 KM. Cijena za djecu nezaposlenih roditelja iznosit će 100 KM, dok obnova godine za tu kategoriju nije moguća.

“Već sam primio pozive od građana van BiH kako bi upisali ovaj moj univerzitet. Pitali su me da li postoji mogućnost da studiraju na daljinu kako bi im školarina bila umanjena. Odluku o tome morati će donijeti senat nakon osnivanja univerziteta”, kazao je Mahmutović.

Visokoškolska ustanova “Lepotica i zver” finansirati će se od dobrovoljnih priloga.

univerzitet3

(Nezavisne novine)