Vijesti 07.03.2018.

Brisevima će tražiti drogu u školama

ČITANJE: 2 minute

S površina u školskim prostorijama u RS biće uzimani brisevi, kako bi se utvrdilo eventualno prisustvo droge u školama. To je predviđeno ovogodišnjim operativnim planom za realizaciju Strategije nadzora nad opojnim drogama i suzbijanja zloupotrebe opojnih droga u RS od 2016. do 2021. godine.

Ovogodišnji operativni plan, koji je nedavno usvojila Vlada RS, ima pet polja djelovanja, a jedan od akcenata je na tome da se spriječi dostupnost narkotika djeci školskog uzrasta.

Milan Latinović, predsjednik Komisije za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga Vlade RS, potvrdio je za “Nezavisne” da je za ovu godinu u planu istraživanje prisustva tragova droge u školama.

“Postoje testovi koji se koriste, odnosno uzimaju se brisevi s površina u školama, sportskim dvoranama, toaletima, i otkriva se da li postoji prisustvo droga u tim prostorijama”, pojasnio je Latinović.

Istakao je da je ova aktivnost značajna, jer se podiže disciplina i pokreću se nastavnici te učenici i njihovi roditelji na aktivniji odnos prema borbi protiv zloupotrebe droga.

Zaposleni u školama podržavaju ovakav vid provjera, ali i svaku sličnu aktivnost čiji je cilj da droga bude nedostupna đacima.

“Podržavamo svaki vid suzbijanja odnosno edukovanja, čiji je cilj da se smanji ili eliminiše upotreba nedozvoljenih supstanci”, rekao je za “Nezavisne” Ljuban Bajić, predsjednik Aktiva direktora srednjih škola banjalučke regije.

Ističe da ne može procijeniti da li je prisutna upotreba narkotika u školskim objektima, ali i dodaje da u Građevinskoj školi Banjaluka, čiji je direktor, takvih problema nisu imali.

“Nismo imali slučajeva zloupotrebe droga. Mi smo mala škola i lako je kontrolisati situaciju”, naglasio je Bajić.

Inače, Komisija za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga Vlade RS ima obavezu da pripremi operativni plan za svaku godinu, a ove godine imaju niz ambicionznih planova.

“Najvažnije polje je smanjenje potražnje za drogama, gdje sprovodimo mjere i aktivnosti koje su najviše usmjerene ka mladim ljudima, odnosno školskoj populaciji u osnovnoj i srednjoj školi”, rekao je Latinović.

Sljedeće polje je smanjenje ponude droga na tržištu, gdje bitnu ulogu ima i MUP RS, a treće polje je, uz ostalo, usmjereno ka koordinaciji između nadležnih institucija.

“Na primjer, Ministarstvo porodice, omladine i sporta RS ima u programu Male olimpijske igre, u okviru kojih koristimo priliku da promovišemo zdrave životne stilove i učesnicima tih igara skrenemo pažnju na opasnosti i neželjena dejstva zloupotrebe droga”, rekao je Latinović.

Četvrto polje djelovanja, uz ostalo, usmjereno je na saradnju s FBiH, ali i državama u regionu. Peto polje podrazumijeva monitoring, a što, uz ostalo, znači prikupljanje podataka o broju liječenih zavisnika u ustanovama u RS.

U radu Komisije za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga Vlade RS, uz brojne institucije, važnu ulogu ima i MUP RS, koji je prošle godine otkrio 755 slučajeva zloupotrebe droga.

(Nezavisne)