Politika 17.08.2016.

Brojne aktivnosti Centra za birački spisak pred lokalne izbore

ČITANJE: 4 minute

U sklopu priprema za provođenje lokalnih izbora, Centar za birački spisak koji se nalazi u Odjeljenju za opštu upravu Gradske uprave, redovno ažurira podatke o biračima i biračkim mjestima na području grada Banjaluke, i provodi niz aktivnosti u izbornom procesu.

– Centar za birački spisak čiji rad nadgleda Gradska izborna komisija, kontinuirano obavlja pridruživanje ulica, dijelova ulica, kućnih brojeva pripadajućim biračkim mjestima. Tako je izvršena preraspodjela ulica na biračkim mjestima, koja su prelazila optimum broja birača (oko 800), što je podrazumijevalo i formiranje tri nova redovna biračka mjesta, i jedno novo djeljivo biračko mjesto, kazali su u Odjeljenju za opštu upravu.

Prema riječima načelnika ovog Odjeljenja, Slavka Tanasića – Centar je aktivno radio i na izmjenama pojedinih šifri biračkih mjesta i njihovom grupisanju prema nazivima, što, za cilj, ima pojednostavljivanje razumijevanja pripadnosti biračkih mjesta mjesnoj zajednici za sve učesnike u izbornom procesu.

– Na biračkim mjestima, gdje je značajnije porastao broj birača, rađena je preraspodjela ulica, ili dijelova ulica, da bi se zadržao karakter nedjeljivog biračkog mjesta, uobzirujući da birači i dalje glasaju na postojećoj lokaciji biračkog mjesta. Korekcije su rađene na oko 40 redovnih biračkih mjesta. Porast broja birača u određenim naseljima je uslovio otvaranje novih biračkih mjesta u: Adi, Vrbanji, Debeljacima i Petrićevcu. Birači iz Ulice Vida Nježića će glasati na novom biračkom mjestu, koje će biti locirano u toj ulici, dok će nova biračka mjesta u: Vrbanji, Debeljacima i Petrićevcu biti otvorena u školskim objektima gdje su birači i ranije glasali – pojasnio je Tanasić.

On je dodao da su ažurirani podaci o biračima, koji treba da  budu raspoređeni na pripadajuće biračko mjesto, kao i podaci koji se odnose na odabir, odnosno promjenu biračke opcije za birače koji imaju status raseljenog lica.

Birači koji imaju status raseljenih lica mogli su, do 19. jula, izvršiti odabir biračke opcije, u sladu s odredbama Izbornog zakona BiH. Centar za birački spisak obavijestio je 500 birača, sa statusom raseljenih lica, o mogućnosti odabira biračke opcije.

– U ovom periodu, ukupno je zaprimljeno i obrađeno 110 zahtjeva za promjenu opcije glasanja. Biračima iz ove kategorije, koji nisu, u Zakonom određenom roku, mijenjali biračku opciju, ostaje opcija glasanja sa prethodnih izbora – napomenuo je Tanasić, i dodao:

„Tokom javno izloženog Privremenog izvoda iz Centralnog biračkog spiska, Centar je izvršio ručno raspoređivanje 517 birača pripadajućem biračkom mjestu, kao i brisanje ručnog raspoređivanja za 123 birača. Ručno raspoređivanje se primjenjuje za birače koji u adresi prebivališta koriste kućni broj „BB“, i žive na području mjesnih zajednica: Piskavica, Gornja Piskavica, Bistrica, Borkovići, Čokorska polja, Rekavice, Kola, Donja Kola, Krupa na Vrbasu, Motike i Saračica, te u dijelovima naseljenog mjesta gdje nisu određene ulice. Putem telefonske provjere podataka, ili dolaskom u Centar, provjeru podataka je obavilo oko 1.700 birača“.

Kada je riječ o budućem radu Centra za birački spisak Banja Luka, slijede  značajne aktivnosti koje treba provesti u fazi pripreme lokalnih izbora, ali i nakon provođenja istih.

Kroz Jedinstveni informacioni sistem Centralne izborne komisije BiH odvija se najveći dio komunikacije i izvještavanja o kompletnom izbornom procesu, podrazumijevajući podatke o biračkim odborima, kao i posmatračima na biračkim mjestima. Centar će aktivno učestvovati u prikupljanju podataka o biračima sa posebnim potrebama, i stvaranju uslova za glasanje ove kategorije birača putem mobilnih timova. Rok za objedinjavanje ovih podataka je 29. avgust, a poslije toga posebni timovi će posjetiti, kako ustanove gdje su ovi birači smješteni, tako i svaku kućnu adresu u cilju utvrđivanja volje birača da glasa putem mobilnog tima. Slijede i aktivnosti na provođenju testnih izbora, provjere funkcije sistema i opreme.

Ovom prilikom, naglašavamo da će u septembru, Centar zbog dostupnosti biračima i povećanog obima poslova, raditi produženo radno vrijeme, i to od 08.00 do 20.00 časova. Centar za birački spisak nalazi se u prizemlju zgrade Gradske uprave Grada Banja Luka, kancelarija broj 15.

Lokalni izbori

Redovni, neposredni izbori za gradonačelnika i za odbornike Skupštine grada Banja Luka biće održani 2. oktobra 2016. godine. Na izbore izlaze građani/birači, čiji podaci se nalaze na Izvodu iz Biračkog spiska za Grad Banju Luku. U sistemu pasivne registracije birača, koji se primjenjuje u BiH, građani, samim postupkom vađenja lične karte, ostvaruju pravo upisa u Centralni birački spisak.

Na lokalnim izborima, građani Banje Luke će glasati na 241. redovnom biračkom mjestu, na po jednom biračkom mjestu za glasanje u odsustvu, glasanje nepotvrđenim glasačkim listićima, te biračkom mjestu za glasanje  kategorije „lično“.

Gradska izborna komisija će, tokom septembra ove godine, objaviti lokacije biračkih mjesta za Grad Banja Luku. Građani/birači mogu, svakodnevno, dobiti podatke o pripadajućem biračkom mjestu putem telefona u Centru za birački spisak, na broj:  051/244-531 i 244-532.