Vijesti 03.12.2015.

Brojne predrasude o licima sa invaliditetom

ČITANJE: 1 minuta
invalidi
Predstavnici udruženja i organizacija lica sa invaliditetom na današnjem sastanku sa ministrom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Draganom Bogdanićem ukazali su na brojne predrasude sa kojima se suočavaju ova lica, naročito prilikom traženja posla u manjim sredinama.

Na sastanku je bilo riječi i o kvalitetu ortopedskih pomagala, njihovom roku trajanja i potrebi za kvalitetnijim pomagalima koja su u skladu sa funkcionalnim potrebama lica sa invaliditetom.

– Zaključeno je da bi u narednom periodu trebalo raditi na poboljšanju zakonske regulative iz oblasti organizovanja nevladinih organizacija, kao i bolje kontrole rada nevladinih organizacija koje pružaju usluge licima sa invaliditetom- saopšteno je iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Učesnici sastanka informisani su o izradi nove strategije unapređenja društvenog položaja lica sa invaliditetom, a ukazano je na potrebu intenzivnijeg rada Interresorne radne grupe za lica sa invaliditetom Vlade Republike Srpske.

Sastanku su prisustvovali predstavnici republičkog Saveza slijepih, Saveza paraplegičara, oboljelih od dječije paralize i ostalih lica sa tjelesnim invaliditetom, Saveza distrofičara, Saveza udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima, Udruženja amputiraca “Udas”, Saveza organizacija lica sa invaliditetom “Biser” i Udruženja omladine sa invaliditetom “Infopart”.

Sastanku su prisustvovale pomoćnik ministra za socijalnu zaštitu Branka Sladojević i nacionalni koordinator za poboljšanje socijalne zaštite lica sa invaliditetom Olivera Mastikosa.

(Agencije)