Politika 23.12.2018.

Budžet Srpske za narednu godinu 3,2 milijarde KM

ČITANJE: 1 minuta

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je po hitnom postupku Budžet Srpske za narednu godinu u iznosu od 3,256 milijardi KM.

Planirani neto suficit u budžetu Republike Srpske je 56,6 miliona KM.

Poslanici su usvojili po hitnom postupku Zakon o izvršenju budžeta Srpske za narednu godinu.

Na posebnoj sjednici po hitnom postupku je usvojen Program ekonomskih reformi Republike Srpske od 2019. do 2021. godine.

Usvojeni su Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dječijoj zaštiti po hitnom postupku, te odluka o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za narednu godinu i odluka o kratkoročnom zaduživanju emisijom trezorskih zapisa.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je po hitnom postupku i drugi rebalans budžeta Srpske za ovu godinu u iznosu od 3,459 milijardi KM, te Zakon o izmjenama Zakona o izvršenju budžeta za ovu godinu.

Nakon glasanja o tačkama dnevnog reda okončana je treća posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske.

(Srna)