Vijesti 16.09.2021.

Budžetski prihodi i primici viši od dvije milijarde

ČITANJE: 1 minuta

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Republike Srpske za prvih šest mjeseci ove godine prema kojem su prihodi i primici ostvareni u iznosu od 2,27 milijardi KM, što je za 20 odsto više u odnosu na plan.

Budžetski prihodi ostvareni su u iznosu od 1,47 milijardi KM, što je za tri odsto više nego što je planirano budžetom za prvih šest mjeseci, saopšteno je iz Biroa za odnose sa javnošću Vlade Srpske.

Prihodi od direktnih poreza ostvareni su u iznosu od 712,5 miliona KM, što je za šest odsto više u odnosu na plan, dok su indirektni porezi viši za četiri odsto i iznose 646,9 miliona KM.

Kada se ukupno ostvareni prihodi i primici budžetskih korisnika umanje za dio koji je ostvaren međusobnim transakcijama korisnika, ukupni konsolidovani prihodi i primici za prvih šest mjeseci iznose 2,44 milijardi KM.

Rashodi i izdaci planirani budžetom iskazani su od 1,83 milijardi KM, što je za tri odsto manje u odnosu na plan.

Budžetski rashodi i izdaci za nefinansijsku imovinu iskazani su u iznosu od 1,55 milijardi KM, što je za dva odsto manje u odnosu na budžet za prvih šest mjeseci ove godine.

Kada se ukupno ostvareni rashodi i izdaci budžetskih korisnika umanje za dio koji je realizovan međusobnim transakcijama, ukupni konsolidovani rashodi i izdaci iskazani su u iznosu od 1,98 milijardi KM.

Izdaci za otplatu dugova u prvoj polovini ove godine iznose 253,9 miliona KM, što je za 10 odsto manje u odnosu na plan, a ino-dug je redovno servisiran i za te potrebe izdvojeno je 132,3 miliona KM.

Nastavljena je kontinuirana amortizacija unutrašnjeg duga i iz redovnih budžetskih sredstava izdvojeno je 163,7 miliona KM.

(Srna, E.M)