Vijesti 29.05.2016.

Čak 20 posto nezaposlenih u RS-u na posao čeka duže od devet godina

ČITANJE: 2 minute

Najveći broj osoba koja čekaju na posao duže od devet godina su kvalifikovani radnici, njih 10.351 i radnici bez zanimanja – 8.661. Također, više od devet godina je bez zaposlenja i 6.729 osoba srednje stručne spreme.

Analiza dužine čekanja na evidenciji biroa za zapošljavanje ukazuje da najveći broj nezaposlenih čeka na zaposlenje godinu dana i od godinu do tri godine (po 23,4 posto).

Od tri do pet godina bez posla je 14,8 posto osoba u RS-u, od pet do sedam 10,5 posto, a od sedam do devet godina čeka na posao njih 7,6 posto, navedeno je u Nacrtu strategije zapošljavanja u RS-u, usvojenoj na posljednjoj sjednici entitetskog parlamenta.

Analize u pokazale i da se u RS-u, u periodu 2011–2015. godina, smanjio broj onih koja čekaju na posao do godinu dana, ali se povećao broj osoba koje čekaju na zaposlenje duže od devet godina.

U posmatranom periodu vidljivo je i procentualno smanjenje nižih stepena obrazovanja u ukupnom broju nezaposlenih i povećanje u oblasti srednje i visoke spreme.

Procentualno učešće nekvalifikovanih radnika u ukupnom broju nezaposlenih osoba u tom bh.entitetu u 2011. godini iznosilo je 25,91 posto, a u 2015. nešto manje i to 21,02 posto, polukvalifiovanih radnika u 2011. godini 2,48 posto, a u 2015. godini 1,98 posto.

Učešće kvalifikovanih radnika – III stepen u 2011. godini iznosilo je 36,26 posto, dok je njihovo procentualno učešće u 2015. bilo 34,9 posto.

Učešće srednje stručne spreme povećano je s 25,98 posto u 2011. godini na 29,34 posto u 2015.

Najveći porast ostvaren je u visokoj stručnoj spremi. U 2011. godini učešće visoke stručne spreme u ukupnom broju nezaposlenih iznosilo je 6,56 posto, a u 2015. čak 10,17 posto.

Inače, analiza kvalifikacione strukture u periodu 2011–2015. godina ukazuje na konstantnost određenih stepena stručne spreme u ukupnom broju nezaposlenih.

Od 135.585 nezaposlenih u RS-u – aktivna ponuda (stanje 31. decembar 2015. godine), najbrojnije su osobe srednje stručne spreme, i to osobe s III stepenom – KV 47.319 i osobe sa IV stepenem – 39.781, što je konstantna karakteristika kada je u pitanju obrazovna struktura nezaposlenih u RS-u.

(Klix)