Vijesti 26.12.2022.

Čavić: Republika Srpska u proteklih osam godina izgubila 42.000 ljudi

ČITANJE: 2 minute

Pozitivnih pomaka u Republici Srpskoj u demografskoj slici nema od 2013. godine, odnosno od popisa stanovništva u BiH.

Prema riječima demografa Aleksandra Čavića, Republika Srpska je u proteklih osam godina (zaključno sa 2021. gdinom) izgubila 42.000 ljudi, a nije uzeto u obzir stanovništvo koje se iseljava.

“Do pozitivnih pomaka neće doći ni nakon pojedinačnih mjera koje su bile na snazi ili još uvijek jesu, iz razloga što ad hok mjera ne može dati efekat. Nemamo promjene ni na polju prirordnog kretanja ni na polju salda spoljnih migracija. I dalje imamo negativan predznak”, ističe Čavić.

Kako navodi, prema mjesečnim izvještajima iz ove godine evidentno je da Srpska i dalje gubi stanovništvo.

“Najčešće se radi o pojedinačnim mjerama koje po zaključku lokalnih zajednica imaju pronatalitetni karakter. Nije se moglo  očekivati da će donijeti neke rezultate. Razloga je više, nijedna mjera nije postavljena kao strateški dokument na osnovu kojeg biste svaku pojedinačnu mjeru vezali za očekivani rezultat i indikator putem kojeg se mjeri da li je bila uspješna ili ne”, smatra on.

Navodi da pronatalitetne mjere ne mogu dati rezultat jer je to samo jedna komponenta u okviru mjera demografske politike.

“Naročito ne može da uspije kao zbir pojedinačnih nepovezanih mjera i onih koje se adekvatno prate i ocjenjuju. Zaključak koji je revizija učinka pokazala donekle je i očekivan. Nije došlo do formulisanja strategije demografskog razvoja RS. Ta naučnoistraživačka studija nije ni zaživjela. Ne bi trebalo dalje gubiti vrijeme. Po uzoru na Banjaluku, koja je u finalnoj fazi izrade strategije demografskog razvoja, treba uraditi strategiju za cijelu RS, koja je trebalo da bude donesena prije ovih lokalnih strategija”, tvrdi Čavić.

Takođe, mišljenja je da bi vrlo širok krug ljudi trebalo da bude uključen u njenu izradu, jer to nije ni stvar ove ni buduće vlade, već narednih sedam-osam vlada da bismo imali pune efekte,

Efekte bismo, ističe, imali dugoročno možda nakon deset godina, ne odmah.

Reagujući na izjavu premijera Republike Srpske Radovana Viškovića, koji je nedavno u ekspozeu u Narodnoj skupštini Republike Srpske istakao da će se raditi na izradi socijalne karte RS, Čavić smatra da je problematično kada se neke mjere uslovljavaju imovinskim statusom, radnim statusom ili bilo kojim drugim.

“To onda više nisu demografske, već mjere socijalne politike, eliminacije siromaštva. Demografske mjere moraju da budu okrenute onim kretanjima koje želimo da postignemo. Imamo mjere koje figuriraju kao demografske, a to nisu. Na primjer, imamo dodatak za djecu, on je problematičan sa stanovišta i reda rođenja djeteta, i zbog imovinskog cenzusa koji je propisan i koji kaže da osobe koje imaju troje djece, ako imaju samo jednu minimalnu platu, ne mogu ostvariti pravo na dodatak za djecu”, ističe Čavić.

(Z.M)