Vijesti 14.01.2019.

CENTAR ZA DOZVOLE Putem jednošalterskog sistema lani zatražena legalizacija 461 objekta

ČITANJE: 1 minuta

Putem jednošalterskog sistema lani je zaprimljeno je ukupno 4.257 zahtjeva.

Ovaj sistem je sa radom počeo 3. januara 2018. godine u sklopu Centra za dozvole.

U Odjeljenju za prostorno uređenje su naveli da od ukupnog broja zahtjeva, 2.882 su podnesena iz oblasti građenja, a 1.375 se odnose na razne vrste upita, obavještenja i dopisa.

– Od 2.882 zahtjeva podnesena iz oblasti građenja, 1.339 se odnosi na izdavanje lokacijskih uslova i građevinskih dozvola, 461 na legalizaciju objekata, dok se ostali zahtjevi odnose na izdavanje upotrebnih dozvola, reklamnih medija i slično – pojašnjavaju u nadležnom odjeljenju.

Kod lokacijskih uslova i građevinskih dozvola za manje objekte, Grad Banjaluka je pribavio saglasnost u više od 90 odsto predmeta investitora individualnih stambenih i stambeno-poslovnih objekata, što je bio i jedan od osnovnih ciljeva prilikom pokretanja jednošalterskog izdavnja dozvola.

– Najčešće tražene saglasnosti u postupku dobijanja dozvola iz oblasti građenja su saglasnosti Vodovoda, ZP Elektrokrajina i Republičke uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove – navode u ovom  Odjeljenju.

Naglasili su da se  svaki predmet prije zaprimanja detaljno pregleda i obave konsultacije sa podnosiocem te da je u Centru za dozvole dnevno usluženo i konsultovano više od 60 stranaka.

(Srpskainfo)