CENTAR ZA DOZVOLE Putem jednošalterskog sistema lani zatražena legalizacija 461 objekta

legalizacija

Putem jednošalterskog sistema lani je zaprimljeno je ukupno 4.257 zahtjeva.

Ovaj sistem je sa radom počeo 3. januara 2018. godine u sklopu Centra za dozvole.

U Odjeljenju za prostorno uređenje su naveli da od ukupnog broja zahtjeva, 2.882 su podnesena iz oblasti građenja, a 1.375 se odnose na razne vrste upita, obavještenja i dopisa.

– Od 2.882 zahtjeva podnesena iz oblasti građenja, 1.339 se odnosi na izdavanje lokacijskih uslova i građevinskih dozvola, 461 na legalizaciju objekata, dok se ostali zahtjevi odnose na izdavanje upotrebnih dozvola, reklamnih medija i slično – pojašnjavaju u nadležnom odjeljenju.

Kod lokacijskih uslova i građevinskih dozvola za manje objekte, Grad Banjaluka je pribavio saglasnost u više od 90 odsto predmeta investitora individualnih stambenih i stambeno-poslovnih objekata, što je bio i jedan od osnovnih ciljeva prilikom pokretanja jednošalterskog izdavnja dozvola.

– Najčešće tražene saglasnosti u postupku dobijanja dozvola iz oblasti građenja su saglasnosti Vodovoda, ZP Elektrokrajina i Republičke uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove – navode u ovom  Odjeljenju.

Naglasili su da se  svaki predmet prije zaprimanja detaljno pregleda i obave konsultacije sa podnosiocem te da je u Centru za dozvole dnevno usluženo i konsultovano više od 60 stranaka.

(Srpskainfo)

Sutra Dan žalosti u Laktašima

Zbog tragične pogibije i nenadoknadivog gubitka mladih života u saobraćajnim nesrećama, koje su se desile u noći, 14. januara opština Laktaši proglašava Danom žalosti, srijedu, 16. januar.