Vijesti 30.03.2016.

Centar za ljudska prava i slobode otvara stalni poziv za volontere

ČITANJE: 1 minuta
volonteri
Centar za ljudska prava i slobode poziva sve zainteresovane građane koji imaju želju i volju da rade u u svojstvu volontera, kao članovi radne grupe, te na taj način steknu iskustvo iz oblasti ljudskih prava, pisanja projekata i sprovođenja projektnih aktivnosti da pošalju svoj CV i prijave se.

– Nadamo se dobrom timskom radu i saradnji sa svim zainteresovanim- saopšteno je iz Centra.

Prijaviti se možete OVDJE ili na mail adresu centarzaljudskapravaislob[email protected]

Centar za ljudska prava i slobode je udruženje građana osnovano kao nestranačko, nepolitičko i neprofitno udruženje, 2014. godine, sa sjedištem u Banjaluci, kao rezultat rada, volje i želje mladih ljudi za jednakošću, boljim i kvalitetnijim životom u državi u kojoj žive i sigurnijom budućnošću.

Za Centar su vezani ljudi različitih profesija i profila – pravnici i advokati, sociolozi, ekonomisti, književnici, profesori, studenti i poslovni ljudi. Svi oni svojim znanjem i entuzijazmom doprinose ostvarivanju ciljeva kojima Centar teži.

Rad Centra temelji se na načelima poštovanja različitosti, razvijanja solidarnosti sa diskriminacionim grupama, otvorenoti rada, nedjeljivosti ljudskih prava, principu nehijerarhije ljudskih prava, unapređenju demokratije i poštovanju vladavine prava.

Ostvarivanje ljudskih prava, zavisi od mogućnosti svake države da stvori uslove za njihovo ostvarivanje. Jedan od osnovnih ciljeva Centra za ljudska prava i slobode jeste da istraži i stvori mogućnosti za nastanak tih uslova, koji su temelj i osnova zaštite ljudskih prava. Za ovu vrstu prava kaže se da ima karakter ideala, odnosno objektivnih prava, prava koja iz objektivnog pravnog poretka treba da prerastu u subjektivna prava čovjeka, a naš rad i djelovanje, treba da bude prvi korak u tom cilju.

(Banjaluka.net)