Politika 22.09.2020.

CIKOTIĆ POSLAO SLUŽBENICU U PROŠLOST: Odobrio joj slobodne dane koji su već prošli

ČITANJE: 1 minuta

Ministar bezbjednosti BiH Selmo Cikotić, potpisao je dokument u septembru u kojem službenici odobrava slobodne dane u junu. Drugim riječima, Cikotić je poslao službenicu u prošlost da iskoristi slobodne dane.

Vukajlović Bojana, stručni saradnik u Ministarstvu bezbjednosti BiH, zatražila je 15.juna 2020. godine dva dana neplaćenog odstustva, na koji ima pravo, za slavu 25. i 26. juna, međutim odobrenje koje je potpisao ministar stiglo je 11. septembra 2020. godine, odnosno dva mjeseca nakon slave.

Kako navodi ATV, na osnovu ovog dokumenta, može se konstatovati da je Cikotić odobrio korišćenje slobodnih dana koji su već prošli.

Vukajlovićeva je zbog toga što  joj nisu odgovorili na vrijeme angažovala advokate i uputila žalbu Odboru državne službe za žalbe, smatrajući da je riječ o pogrešnoj primjeni propisa i bitnoj povredi odredbi postupka, iza čega stoji diskriminacija po vjerskoj osnovi.

Odbor državne službe za žalbe 20. avgusta ove godine donosi rješenje kojim, naravno, uvažava žalbu Bojane Vukajlović i od Ministarstva bezbjednosti BiH traži da u roku ne dužem od 15 dana donese odluku o formi upravnog akta po zahtjevu Bojane Vukajlović od 15. juna ove godine.

Nakon ove odluke, dolazi se do 11. septembra ove godine kojim se Vukajlovićevoj odobrava korišćenje plaćenog odsustva, ali se ne objašnjava kako ona treba da iskoristi te slobodne dane?