Vijesti 14.03.2016.

Civilna zaštita Banjaluke obučena da pruži pomoć u neprilikama

ČITANJE: 2 minute
spasioci
Civilna zaštita na nivou grada je kvalitetno organizovana. U 29 mjesnih zajednica imamo po jedno odjeljenje, u 18 po vod, a u deset MZ po dva voda sa ukupno 837 pripadnika Civilne zaštite.

Izjavio je to šef Odsjeka za poslove Civilne zaštite i profesionalne teritorijalne vatrogasne jedinice Mladen Ćućun.

– Velike poplave u maju i avgustu 2014. godine pokazale su da je neophodan veći broj pripadnika i jedinica Civilne zaštite pa se pristupilo omasovljenju. Formirali smo  jedinice i timove Civilne zaštite, a određen je jedan broj povjerenika za zaštitu i spasavanje. Imamo jedinice za zaštitu od požara, dva voda za spasavanje na vodi i pod vodom, jedinice za spasavanje iz ruševina, za asanaciju terena, za pružanje prve pomoći, za spasavanje na visinama i tim za uzbunjivanje i telekomunikaciju U svemu tome važna uloga je Štaba za vanredne situacije – naglasio je Ćućun.

Jedinice i timovi Civilne zaštite u prošloj godini prošli su obuku.

– Osposobljeno je 126 pripadnika za specijalizovane namjene i 604 pripadnika jedinica opšte namjene – dodao je Ćućun.

Prema njegovim riječima, jedna od najznačajnijih akcija CZ prošle godine bila je uklanjanje avio-bombe kod Gradskog mosta, teške 466 kilograma, koja je zaostala iz Drugog svjetskog rata.

– Ovom akcijom rukovodio je Gradski štab za vanredne situacije. Bombu su iz korita bezbjedno izvadili i transportovali pripadnici Republičke uprave Civilne zaštite – Sektora za deminiranje u saradnji sa drugim strukturama – rekao je Ćućun.

U ovoj godini planirana je izrada i predlaganje aktivnosti za zaštitu i spasavanje od poplava, od šumskih i drugih požara.

– Pored toga, planirana je obuka i osposobljavanje štabova, jedinica i timova Civilne zaštite, kao i stručno osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca, opremanje struktura Civilne zaštite i profesionalne teritorijalne vatrogasne jedinice – kazao je Ćućun.

Dežurstvo

Civilna zaštita grada ima organizovano dežurstvo.

– U slučaju nepogoda bilo koje vrste, možemo brzo i efikasno djelovati. Svakodnevnu saradnju ostvarujemo i sa Centrom za obavještavanje – rekli su u Odsjeku za poslove Civilne zaštite.

(Glas Srpske)