Vijesti 01.02.2019.

Civilna zaštita kreće u akciju čišćenja potoka i kanala

ČITANJE: 2 minute

Banjalučka Civilna zaštita na proljeće će nastaviti akciju uređenja malih vodotokova na širem području, u nastojanju da se preduprijedi opasnost od plavljenja, izjavio je Mladen Ćućun, šef Odsjeka za poslove civilne zaštite i profesionalne teritorijalne vatrogasne jedinice.

Prema njegovim riječima, posebna jedinica Civilne zaštite na proljeće će obaviti preventivnu akciju raščišćavanja i produbljivanja korita više potoka i propusnih kanala na podrčju više naselja, među njima Debeljaka, Ade i, posebno, gornjih dijelova Starčevice, koji su ranije bili plavljeni upravo zbog zaraslih kanala i nedovoljne propusnosti korita potoka.

– Zahvaljujući savremenoj mehanizaciji, Civilna zaštita će moći u potpunosti samostalno da djeluje na terenu, kako preventivno, tako i u toku i nakon elementarne nepogode. Poučeni iskustvom sa poplavama iz 2014. godine, a onda i poslije sa povremenim padavinama, procijenili smo da je potrebno da naš odsjek djeluje i preventivno u određenim situacijama. Još prošle godine, nabavili smo građevinsku mehanizaciju kojom po prvi put, sproveli preventivne akcije čišćenja propusnih kanala i korita bujičnih potoka. Tada je očišćeno oko šest kilometara kanala, prvenstveno u naseljima koja su ranije imala problema sa bujicama i poplavama – rekao je Ćućun.

On je podsjetio da je gradska administracija još ranije odlučila da se Civilna zaštiti opremi adekvatnom građevinskom mehanizacijom sa kojom bi bila u stanju da raditi, prvenstveno, na prevenciji poplava. U okviru tih planova, prošle godine su nabavili dva bagera, a na proljeće će dobiti i specijalizovani kamion, tzv. „grajfer“.

Istovremeno, Ćućun napominje da je izrađena karta opasnosti od poplava, u okviru projekta „Integrisanje klimatskih promjena u smanjenju rizika od poplava u slivu Vrbasa“. Ovaj projekat realizovan je u saradnji sa UNDP-om i Globalnim fondom za životnu sredinu.

– Ova karta je od izuzetnog značaja jer je vrlo precizno identifikovala sve kritične tačke, dijelići ih na mjesta visoke, srednje i niske opasnosti od poplava – rekao je Ćućun.

Kartu opasnosti od poplava možete pogledati ovdje.