Politika 12.10.2021.

Čubrilović: Očuvanje izvornog Dejtona nije hir, već nasušna potreba

ČITANJE: 8 minuta

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović istakao je da borba Republike Srpske za očuvanje izvornog Dejtona nije nikakav politički hir ili inat prema drugima, nego nasušna potreba da se sačuvaju nadležnosti entiteta i prava Srba kao konstitutivnog naroda u BiH.

“Stalnim intervencijama Republici Srpskoj su oduzete brojne nadležnosti i prenesene na nivo institucija BiH. Naravno, to je činjeno protivustavno i politički višestruko štetno. Ako bi se takva praksa nastavila, Republici Srpskoj prijeti opasnost da ostane prazna ljuštura, da postane politička teritorija bez ovlašćenja, a samim tim i nemoćna da zaštiti svoj narod koji ju je zbog toga i formirao i za nju dao veliku žrtvu”, istakao je Čubrilović.

Obraćajući se na tematskoj sjednici Skupštine AP Vojvodina, predsjednik parlamenta Srpske je ukazao da oni koji žele da razvlaste Republiku Srpsku rade to s ciljem unitarizacije BiH i njenog pretvaranja u građansku državu, u kojoj bi se odlučivalo po načelu “jedan čovjek – jedan glas”.

“To ne bi bilo sporno da u BiH ne postoje tri konstitutivna naroda sa složenom i tragičnom istorijom međusobnih odnosa. A ta istorija opominje na oprez i podsjeća na krajnje negativna iskustva kad god su bila narušena prava kolektiviteta, u ovom slučaju konstitutivnih naroda”, pojasnio je Čubrilović.

On je naglasio da se zbog toga Republika Srpska oštro protivi umanjenju nadležnosti koje su određene Ustavom BiH i Dejtonskom mirovnom sporazumu, a naročito se protivi nametanju zakona, jer je to nasilje nad demokratijom.

Govoreći o štetnost nametanja zakona i drugih akata od visokog predstavnika,
predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske ilustrovao je primjerom od prije nepuna dva mjeseca kada je tadašnji visoki predstavnik u BiH, Austrijanac, Valentin Incko, sedam dana prije isteka svog dvanaestogodišnjeg mandata, nametnuo izmjene i dopune Krivičnog zakona BiH.

“To je za nas iz Republike Srpske neprihvatljivo i zbog toga je Narodna skupština donijela akte kojima ne priznaje nametnuti zakon. S druge strane, tzv. međunarodna zajednica umjesto da traži izlaz iz političke situacije u koju nas je dovelo nametanje Krivičnog zakona, uvodi novog visokog predstavnika, Nijemca, Kristijana Šmita, i to bez saglasnosti Savjeta bezbjednosti UN, što je za nas, takođe, neprihvatljivo”, pojasnio je Čubrilović u obraćanju u parlamentu Vojvodine.

On je ukazao da je cilj Republike Srpske da sačuva prava i nadležnosti koje joj pripadaju i koje su izborene teškom mukom i uz velike žrtve.

Čubrilović je istakao da najznačajniju ulogu u odbrani ustavno-pravne pozicije Republike Srpske, verifikovane Dejtonskim mirovnim sporazumom kao međunarodnim ugovorom, pored predstavnika Republike Srpske u zajedničkim organima i institucijama BiH, ima upravo Narodna skupština.

Prema njegovim riječima, Narodna skupština Srpske je demokratski izabran predstavnički organ putem kojeg se štiti vitalni nacionalni interesi srpskog naroda i Republike Srpske.

“S tim ciljem i potrebom, samo u ovoj godini, Narodna skupština Republike Srpske održala je nekoliko posebnih sjednica na kojima su raspravljana pitanja zaštite vitalnog interesa Srba kao konstitutivnog naroda i Republike Srpske kao dejtonske kategorije”, naveo je Čubrilović.

On je dodao da danas u Skupštini AP Vojvodina govori u ime Narodne skupštine Republike Srpske koja će 24. oktobra obilježiti 30 godina od svog formiranja i djelovanja.

“Na taj dan, 1991. godine, dakle prije početka tragičnih sukoba, u Sarajevu je održana Osnivačka skupština srpskog naroda u BiH, koja je preteča današnje Narodne skupštine naše Republike. Prvu skupštinu činili su poslanici koji su bili izabrani u Skupštinu Socijalističke Republike BiH na prvim demokratskim izborima, koji su u novembru 1990. godine, održani u toj republici bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije”, podsjetio je Čubrilović.

On je konstatovao da je formiranje Skupštine srpskog naroda u BiH bio iznuđen politički potez, jer su srpski poslanici u tadašnjem parlamentu BiH, suprotno Ustavu i zakonima, bili preglasani o pitanjima od vitalnog nacionalnog interesa i nije bilo nikakvog drugog načina da se taj vitalni interes Srba u tadašnjoj BiH zaštiti, nego formiranjem Skupštine srpskog naroda.

“Formiranje Skupštine srpskog naroda u BiH bila je potreba i odgovornost da se zaštiti pravo na ravnopravnost i konstitutivnost srpskog naroda, između ostalog i pravo na vlastitu državu, u tom trenutku na SFR Jugoslaviju koja je, na našim prostorima, jedina bila suverena i međunarodno priznata država”, rekao je Čubrilović.

On je naglasio da su Srbi insistirali na tome da imaju pravo na ostanak u zajedničkoj državi, dok su druga dva naroda u BiH, Hrvati i tadašnji muslimani, koji su danas Bošnjaci, demonstrirali svoje pravo da izađu iz te države.

“To su bile međusobno suprotstavljene i nepomirljive opcije i bez obzira na brojne ustupke srpske strane, sukob je bio neminovan. On je trajao duže od tri i po godine i odnio je puno žrtava: više od stotinu hiljada poginulih na svim zaraćenim stranama, više hiljada ranjenih i nekoliko stotina hiljada izbjeglih i interno raseljenih lica, uz ogromno materijalno razaranje, uništavanje imovine i drugih resursa”, istakao je Čubrilović.

On je naveo da se kao i većina drugih ratova, i građanski rat u BiH, koji je trajao od 1992. do 1995. godine, završio mirovnim sporazumom koji je ugovoren u Dejtonu, 21. novembra 1995, a definitivno potpisan u Parizu decembra istegodine.

“U skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom, koji se sastoji od 11 aneksa, među kojima je i Ustav, državna zajednica BiH se sastoji od dva ranopravna entiteta: Republike Srpske i Federacije BiH. Prema Ustavu, BiH ima svega deset nadležnosti, a sve ostale su na nivou entitetskih vlasti, a u Federaciji BiH i kantonalnih zato što se taj entitet sastoji od deset kantona”, pojasnio je Čubrilović.

Prema njegovim riječima, srpski narod je, preko svojih političkih predstavnika u Dejtonu prihvatio takvu pravno-političku konfiguraciju BiH.

“Republika Srpska, po dejtonskom Ustavu, ima sasvim dovoljno ovlašćenja i mnogi teoretičari njen ustavno-pravni kapacitet imenuju kao ‘država u državi’. Međutim, taj nivo nadležnosti Republike Srpske, u proteklih četvrt vijeka, stalno je umanjivan. Radili su to uglavnom predstavnici međunarodnih institucija i organizacija smještenih u BiH, a posebno Kancelarija visokog predstavnika, uz lobiranje političkog Sarajeva”, istakao je Čubrilović.

Uprkos neprestanoj borbi za dokazivanje i odbranu prava na vlastiti identitet i državnost, rekao je Čubrilović, Republika Srpska, pa tako i njena Narodna skupština, uspjela je da uspostavlja i održava regionalnu i međunarodnu saradnju.

“Naš parlament je potpisao veći broj sporazuma, memoranduma, protokola i sličnih akata o saradnji sa nekoliko državnih, pokrajinskih i regionalnih parlamenata. Tu je na prvom mjestu saradnja sa Republikom Srbijom i njenom Narodnom skupštinom, što nam je omogućio Sporazum o specijalnim paralelnim vezama.

Sa Skupštinom AP Vojvodine potpisan je Protokol o namjerama dva parlamenta, 2011. godine, kojim je ozvaničena dotadašnja i otvorena perspektiva novoj saradnji. Saradnja je posebno intenzivirana nakon dolaska delegacije vaše Skupštine na čelu sa predsjednikom, gospodinom /Ištvanom/ Pastorom u Banjaluku 2019. godine i uspostavljanjem parlamentarne grupe prijateljstva”, podsjetio je Čubrilović.

Nakon toga, dodao je Čubrilović, kontinuirano se održavaju sastanci i dogovori radnih tijela, stručne službe i odvija se konstruktivna saradnja.

“Posebno je unaprijeđena saradnja i ostvareni su vidljivi rezultati u oblastima obrazovanja, naročito visokog, master i doktorskih studija, te u oblasti kulture, ne samo kroz osnivanje ogranka Matice srpske kod nas, nego i kroz gostovanja narodnih pozorišta i drugih institucija kulture… Ostvarena je dobra saradnja i u oblasti nauke, zdravstva, sporta… te, saradnja u oblastima lokalne samoupave, evropskih integracija i regionalne saradnje…

Možda je najznačajnije istaći dobru saradnju naših privrednih komora, razvojnih agencija i privrednih subjekata, te saradnju u oblasti ekonomije, trgovine, turizma i u drugim oblastima koje su životno važne za naše građane.
Redovna razmjena parlamentarnih delegacija, posebno u posljednje dvije godine, podigla je naše odnose na viši nivo. To je zalog i obaveza nastavka saradnje i u budućnosti”, istakao je predsjednik Narodne skupštine Srpske.

On je konstatovao da je saradnja između Narodne skupštine Republike Srpske i Skupštine AP Vojvodine odlična i korisna i dodao da saradnja izvan parlamenata, u drugim sferama može i treba da bude još bolja i potpunija.

“Da na tome radimo, svi smo pozvani i obavezni”; poručio je Čubrilović i pozvao sve poslanike Skupštine AP Vojvodine, kao i druge dobronamjerne političke aktere, da dođu u posjetu Narodnoj skupštini Republike Srpske, da se i lično uvjere da je ona ne samo višestranačka, što je bila od prvog dana, pa čak i u vrijeme rata, nego i multietnička.

Naš parlament se ne može konstituisati ukoliko nije izabrana određena kvota poslanika iz druga dva konstitutivna naroda, Bošnjaka i Hrvata, a s radom ne može početi ni Vijeće naroda ukoliko u njemu nema potrebnog broja pripadnika ostalih, tj. nacionalnih manjina iz Republike Srpske. Mi smo spremni da budemo dobri domaćini i rado ćemo vas ugostiti”, istakao je Čubrilović.

(Srna, E.M)