Vijesti 07.11.2020.

CVIJANOVIĆ: 45 godina rada značajan jubilej, Univerzitet u Banjaluci stub razvoja RS

ČITANJE: 5 minuta

Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je danas, povodom obilježavanja 45 godina postojanja i rada Univerziteta u Banjaluci, da je riječ o veoma značajnom jubileju, jer je ovaj univerzitet stub, ne samo akademskog, već i ukupnog razvoja Republike Srpske.

– Univerzitet u Banjaluci, kao i cjelokupno naše društvo, tokom ove četiri i po decenije bio je suočen sa različitim izazovima, ali je uspijevao da ih prevaziđe, i da se kontinuirano razvija i unapređuje. O tome, između ostalog, svjedoči i činjenica da danas u okviru Univerziteta egzistira i funkcioniše tri puta više visokoškolskih ustanova nego što ih je bilo u momentu njegovog osnivanja – rekla je Cvijanovićeva u obraćanju na svečanoj akademiji, prenosi RTRS.

Ona je istakla da je neophodno da Univerzitet uživa punu podršku nadležnih institucija da bi bio u mogućnosti da ostvaruje svoju ulogu i realizuje svoje ciljeve.

– Vlada i resorno ministarstvo dužni su da stvaraju materijalne pretpostavke i uslove za rad i razvoj Univerziteta i svih njegovih članica. Istovremeno, kvalitet nastavno-naučnog procesa, kao i ugled i autoritet Univerziteta i pojedinačnih visokoškolskih ustanova, u velikoj mjeri zavise od samih univerzitetskih radnika i to je nešto što zahtijeva uporan rad i zalaganje – poručila je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da su tokom prethodnog vremena uspijevali da to postignu da se poboljšaju uslovi za rad univerziteta i da čuvaju i jačaju njegov ugled.

– Ali, imajući u vidu da je obrazovanje veoma osjetljiv društveni proces i da upravo od njegovog kvaliteta značajno zavisi da li ćemo uspjeti od naše zajednice i društva napraviti ono što smo planirali ili projektovali, neophodno je da visoko obrazovanje stalno unapređujemo, reformišemo i standardizujemo da bi bilo u funkciji naših razvojnih ciljeva, ali i usklađeno sa savremenim međunarodnim tokovima – rekla je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da su Republika Srpska i njene nadležne institucije uložile značajna sredstva u izgradnju i razvoj oba javna univerziteta u Srpskoj, kako kroz izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih fakulteta, tako i kroz njihovo opremanje.

– Takođe, unapređivali smo i studentski standard kroz izgradnju novih i obnovu već postojećih studentskih domova, tako da su danas smještajni kapaciteti i uslovi za boravak studenata neuporedivo bolji u odnosu na ranija vremena – rekla je Cvijanovićeva.

Ona je napomenula da je cijena studiranja na domaćim javnim univerzitetima više nego konkurentna i, zahvaljujući subvencijama Vlade Republike Srpske, troškovi školarina, studentskog smještaja i ishrane su višestruko niži u odnosu na okruženje.

– Pored toga, unapređivali smo i sistem stipendiranja studenata, bilo da je riječ o redovnim stipendijama ili stipendijama namijenjenim talentovanim i uspješnim studentima – rekla je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da je jedan od ključnih predstojećih zadataka uspješno povezivanje i saradnja Univerziteta i privrednog sektora, a na tom planu posljednjih godina napravljen je značajan napredak, ali se ta veza mora stalno unapređivati.

– To je slučaj i sa nastavnim procesom, koji jeste modernizovan, ali je neminovnost i da se on stalno prilagođava zahtjevima novog vremena. Ima i stvari kojima, rekla bih, još uvijek pristupamo bojažljivo ili nedovoljno energično, a to su planski upis prema stvarnim potrebama društva i tržišta rada, zatim temeljna revizija studijskih programa, da bi bili usklađeni sa našim razvojnim ciljevima, kao i izjednačavanje kriterijuma kad je riječ o javnim i privatnim univerzitetima, odnosno fakultetima – poručila je Cvijanovićeva.

Ona je rekla da je riječ o složenom i dugotrajnom procesu koji zahtijeva dodatne napore, kako Univerziteta, tako i svih nadležnih republičkih institucija, ali je važno da svi ostanu posvećeni ovim pitanjima.

– Pored svih drugih izazova, posebno otežavajuća okolnost odnosi se danas i na postojeću pandemiju i realizaciju svih obrazovnih aktivnosti u veoma zahtjevnim uslovima, kako za naše osnovne i srednje škole, tako i za visokoškolske ustanove. Ipak, i u ovako složenim okolnostima uspjeli smo obezbijediti kontinuitet nastavnog procesa na fakultetima i ovom prilikom želim izraziti zahvalnost našim univerzitetskim radnicima, studentima i resornom ministarstvu – rekla je Cvijanovićeva.

Ona je izrazila nadu da će se naredni jubileji obilježavati u daleko boljim okolnostima, kao i da ćemo se uskoro vratiti uobičajenom načinu školovanja, rada i života.

– Vjerujem da će Univerzitet u Banjaluci nastaviti da uspješno ostvaruje svoju ulogu u budućnosti kao što je to bio slučaj i u prethodnih 45 godina i da će i dalje biti jedna od ključnih poluga razvoja naše zajednice i našeg društva. Uz zahvalnost za sve što ste do sada činili i želje za uspješan budući rad čestitam vam ovaj važan jubilej – rekla je Cvijanovićeva.

Univerzitet u Banjaluci je vodeća visokoškolska obrazovna institucija u Republici Srpskoj i drugi po veličini univerzitet u BiH, a osnovan je 7. novembra 1975. godine.

Univerzitet danas ima 17 fakulteta, a nastava se izvodi na 64 studijska programa prvog ciklusa studija, 71 programu drugog ciklusa, te na 12 studijskih programa trećeg ciklus studija.

Nastavu izvodi 811 nastavnika i saradnika u punom radnom odnosu, a pored njih je angažovano 170 nastavnika u dopunskom radnom odnosu, 168 gostujućih profesora iz inostranstva i 121 stručni saradnik za potrebe realizacije kliničke prakse.

Trenutno na Univerzitetu studira oko 17.000 studenata iz svih krajeva Republike Srpske, ali i iz inostranstva.

Do sada je diplome osnovnih studija steklo 43.044 studenata, 835 studenata master studija, 1.437 magistara i 697 doktora nauka.

(SB/Banjaluka.net)