Politika 21.12.2015.

Cvijanović: Oporavak privrede- ključni cilj!

ČITANJE: 4 minute
cvijanovic
Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je danas u Banjaluci da je oporavak privrede ključni cilj i prioritet politike Vlade Srpske za 2016. godinu.

– Osiguranje održivog, efikasnog i kontinuiranog privrednog rasta, uz jačanje administrativnih kapaciteta i povećanje efikasnosti javnih institucija na svim nivoima, stvoriće prostor za povećanje i bolje usmjeravanje socijalnih davanja, te stvoriti povoljnije i socijalno pravednije okruženje- istakla je Cvijanovićeva.

Obrazlažući Prijedlog Ekonomske politike Srpske za narednu godinu u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Cvijanovićeva je naglasila da će napori u smislu osiguranja fiskalne i finansijske održivosti biti ojačani mjerama za jačanje vladavine prava i borbe protiv korupcije.

Prema njenim riječima, stabilan privredni rast zasnivaće se na oporavku privrede i unapređivanju poslovne klime i konkurentnosti.

– Potreba pokretanja procesa oporavka privrede ima za cilj jačanje održivog, efikasnog, socijalno pravednog i stabilnog privrednog rasta, otvaranje novih radnih mjesta, povećanje i bolje ciljane raspodjele socijalnih davanja, te stvaranje održivog i pravičnog poslovnog okruženja- dodala je Cvijanovićeva.

Ona je navela da će se oporavak privrede bazirati na smanjenju poreskog opterećenja rada, reformama tržišta rada, te infrastrukturnim projektima i reindustrijalizaciji u svim oblastima prerađivačke industrije, obezbjeđujući ujedno povoljne izvore sredstava za finansiranje preduzeća posredstvom Investiciono-razvojne banke i Garantnog fonda Republike Srpske.

– Smanjenjem poreskog opterećenja rada, smanjenjem doprinosa, koji je započet sa realizacijom u 2015. godini, obezbijediće se istovremeno rasterećenje privrede, kao i sigurni i realni izvore iz kojih će biti nadoknađena sredstva vanbudžetskim fondovima zbog smanjenja prihoda po osnovu doprinosa- pojasnila je Cvijanovićeva.

Ona kaže da će se novim zakonom o radu omogućiti veća fleksibilnost tržišta rada, bolja povezanost visine plata sa radnim učinkom, smanjiti negativni podsticaji za zapošljavanje, omogućiti bolja zaštita prava radnika i smanjiti neformalno zapošljavanje.

– Nakon donošenja novog zakona o radu pristupiće se i izmjenama drugih zakonskih rješenja iz oblasti rada i zapošljavanja, s ciljem njegovog usklađivanja sa novim zakonom o radu, kao i zaključivanje novog opšteg kolektivnog ugovora- pojasnila je Cvijanovićeva.

Kada je riječ o mjerama na tržištu rada, Cvijanovićeva je rekla da je u 2016. godini planirano donošenje strategije zapošljavanja Republike Srpske za period 2016-2020. godina i Akcionog plana zapošljavanja za 2016. godinu.

Premijer Srpske je naglasila da redefinisanje uloge Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, u smislu jačanja funkcije posredovanja pri zapošljavanju i sprovođenja programa i mjera aktivne politike zapošljavanja, jeste važna aktivnost Vlade u 2016. godini.

– Za potrebe poslodavaca obezbijediće se dostupnost spiskova nezaposlenih lica, radi brže i lakše komunikacije između poslodavaca, sa jedne strane, i lica koja traže zaposlenje, sa druge strane- rekla je Cvijanovićeva.

Ona je napomenula da će se zakonom o podsticajima zapošljavanja, koji će se pripremiti u saradnji sa Privrednom komorom, kreirati mjere kojima će se poslodavac stimulisati za broj novozaposlenih radnika u 2016. godinu u odnosu na broj radnika u prethodnoj godini.

Cvijanovićeva je navela da će se sprovođenjem Zakona o fiskalnoj odgovornosti u Srpskoj, koji je usvojen ove godine, značajno unaprijediti fiskalna odgovornost i disciplina za trošenje javnih sredstava u budžetskom sistemu Republike Srpske, odnosno na republičkom nivou, ali i na nivou jedinica lokalne samouprave i vanbudžetskih fondova.

– U 2016. godini nastaviće se rad na unapređivanju rada svih kontrolnih organa u Republici Srpskoj, a istovremeno će se posebna pažnja posvetiti reformi inspekcijskih službi u svim oblastima- dodala je Cvijanovićeva.

Ona tvrdi da je reforma javnog sektora jedan od ključnih prioriteta za uspostavljanje fiskalne konsolidacije i osiguranje fiskalne održivosti.

– Posebna pažnja u 2016. godini biće posvećena reformi zdravstvenog sektora, uspostavljanju novog regulatornog okvira u bankarskom sektoru, te restrukturiranju `Željeznica Republike Srpske`, realizaciji programa za uspostavljanje racionalne i efikasne funkcije Javne ustanove `Vode Srpske` i redefinisanju organizaciono-ekonomske i kadrovske pozicije `Šuma Republike Srpske- pojasnila je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da će socijalna sigurnost biti obezbijeđena kroz politike u penzijsko-invalidskom osiguranju, boračko-invalidskoj zaštiti, socijalnoj zaštiti, oblasti raseljenih lica, oblasti porodice, mladih i sporta i oblast kulture.

(Agencije)