Politika 19.11.2018.

CVIJANOVIĆEVA POLOŽILA ZAKLETVU “Osnovna ideja – jaka i prosperitetna RS”

ČITANJE: 13 minute

Novoizbrani predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović i potpredsjednici Ramiz Salkić i Josip Jerković položili su zakletve pred Narodnom skupštinom nakon što su im uručeni sertifikati.

Potom se na konstitutivnoj sjednici 10. saziva Skupštine obraća Cvijanovićeva u svojstvu predsjednika Srpske.

Nakon toga, svečanu zakletvu će položiti i potpisati član Predsjedništva BiH iz Republike Srpske Milorad Dodik i obratiti se poslanicima.

Prvoj sjednici novog saziva Narodne skupštine prisustvuje premijer Srbije Ana Brnabić, predsjednik Skupštine Srbije Maja Gojković, ambasador Ruske Federacije u BiH Petar Ivancov, ambasador Kine u BiH Čen Bo, generalni konzul Srbije u Banjaluci Vladimir Nikolić, kao i brojni predstavnici političkog i javnog života Srpske, diplomatskog kora i međunarodnih organizacija.

Svečani koktel biće upriličen u restoranu Narodne skupštine Republike Srpske.

“Očuvana politička stabilnost”

Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović istakla je da će njena osnovna ideja kao predsjednika Republike biti ista ona kojom je bila rukovođena i u prethodnom periodu, a to je jaka, stabilna i prosperitetna Republika Srpska.

“To je Republika koja ima jasno artikulisan politički stav i koja se ne plaši da ga izrazi. To je Republika otvorena za svakoga da u njoj živi ko poštuje njene zakone i ko je spreman da nadograđuje njene vrijednosti. To je Republika koja će nastaviti da se razvija i gradi, i u kojoj će institucije nastaviti da rade na poboljšanju uslova za život njenih građana”, rekla je Cvijanovićeva u obraćanju u Narodnoj skupštini Srpske.

Ona je dodala da je to i Republika koja je poštovana spolja i iznutra i koja gradi partnerstva sa drugima, ne gubeći strpljenje, volju ili upornost da gradi mostove saradnje sa drugima čak i onda kad se čini da su razlike nepremostive.

“Iako smo malobrojni u poređenju sa mnogim drugim narodima ili republikama, vjerujem u naš ljudski i svaki drugi potencijal. Ako smo okupljeni oko interesa Republike, onda mnogo toga možemo zajedno da uradimo. Ako smo razjedinjeni i ako su nam institucije slabe, onda ništa nećemo ni moći, ni postići. Vlada na čijem čelu sam bila u prethodnom mandatu rukovodila se upravo tom idejom. Radili smo zajedno sa predsjednikom Republike i našom Narodnom skupštinom kao veliki tim. Zato smo uspjeli da savladamo brojne prepreke, da očuvamo političku stabilnost i obezbijedimo privredni rast”, rekla je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da izbor za predsjednika Republike doživljava kao priznanje za sve ono što je, zajedno sa svojim kolegama, činila kao predsjednik Vlade u vremenu koje nije bilo nimalo lako i u okolnostima u kojima su brojni politički i finansijski izazovi prijetili sa svih strana.

“Ali, razumjela sam tad, kao što razumijem i sad, da su jake institucije najbolja odbrana od svih prijetnji i najbolja garancija opstanka Republike”, naglasila je Cvijanovićeva u Narodnoj skupštini Republike Srpske nakon inauguracije.

Ona je istakla da su stabilne institucije garancija izvršenja obaveza prema građanima i korisnicima budžeta, one su garancija izgradnje infrastrukture i ukupnog razvoja Republike, garancija da će se poštovati životi i napori onih koji su stvarali i gradili Republiku i da će vlast biti spremna za sve ono što će se morati rješavati u budućim vremenima.

“Danas je važan dan jer je nakon sprovedenih izbora konstituisana jedna od naših ključnih institucija – Narodna skupština Republike Srpske u novom sazivu, pred kojim svečanu zakletvu polažu predsjednik Republike Srpske i srpski član Predsjedništva BiH.

Uskoro će u ovom visokom domu biti izabrana i nova Vlada Republike Srpske, a odmah potom biće usvojeni naši strateški dokumenti – Budžet za 2019. godinu i Program ekonomskih reformi. Ovim pokazujemo našu sposobnost da sprovedemo izbore na demokratski način i budemo efikasni u formiranju vlasti, kako bi naše institucije nastavile nesmetano da funkcionišu”, rekla je Cvijanovićeva.

Navodeći da će u naredne četiri godine zajedničkog mandata i političkog i institucionalnog rada sigurno nailaziti na brojne prepreke, izazove, probleme, Cvijanovićeva je naglasila da je zato važno da se u Republici Srpskoj obezbijedi jedinstvo institucija i mobiliše dovoljno političke volje da bi radili na programu razvoja Republike i učvršćivanju njene ustavne pozicije.

“Zato je važno da sa timom iz Republike Srpske, na čelu sa našim dosadašnjim predsjednikom i novoizabranim srpskim članom Predsjedništva BiH, tijesno sarađujemo i usaglašavamo pozicije i stavove Republike. Kao predsjednik Republike radiću na obezbjeđivanju institucionalnog i narodnog jedinstva. Svijest o važnosti Republike, njenog očuvanja, njene političke, institucionalne, finansijske stabilnosti i njenog ukupnog identiteta mora biti dominantna”, poručila je Cvijanovićeva.

Iako su neki, dodala je ona, priželjkivali, a nažalost, čak i radili na njenoj destabilizaciji, građani su ponovo i na ovim izborima jasno poručili da je Republika Srpska iznad svega i da je Republika Srpska na prvom mjestu.

“Zato i danas želim da iskažem duboku zahvalnost i poštovanje prema onima koji su svoje živote ili dijelove tijela ugradili u Republiku Srpsku. Za sve nas koji obavljamo najodgovornije funkcije, ali i za sve druge koji na bilo kojem mjestu rade u okviru sistema ili učestvuju u bilo kojem procesu važnom za Republiku, ove žrtve moraju biti osnovna vodilja u borbi za njeno dalje jačanje i razvoj, i za njenu odbranu u ovim i svim drugim izazovnim vremenima”, naglasila je predsjednik Republike Srpske.

“Pozitivni pomaci u ekonomskoj i socijalnoj sferi”

Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović istakla je da je Srpska danas stabilna, te da je vrijeme u kojem se danas obraća Narodnoj skupštini kao novoizabrani predsjednik Republike sasvim drugačije od onog vremena kad je to u dva navrata činila kao mandatar za sastav vlade.

Cvijanovićeva je izrazila uvjerenje da će vrijeme u kojem će neki novi predsjednici ili premijeri to činiti biti bolje od ovog današnjeg, a to će značiti da se Republika kreće i da ide naprijed.

“Već 16 mjeseci uzastopno bilježimo pozitivnu stopu realnog rasta BDP-a, a prvi put on je dostigao iznos više od 10 milijardi KM. Postigli smo najviši nivo zaposlenosti od kada se mjeri ova statistička kategorija u Srpskoj, kao i rekordnu pokrivenost uvoza izvozom i naša industrijska proizvodnja bilježi kontinuiran rast. Budžet Republike Srpske je u potpunosti stabilan, bez bilo kakvih neizmirenih dugovanja. Izgradili smo više od 100 kilometara auto-puta i realizovali brojne druge projekte saobraćajne ili komunalne infrastrukture, izgradili ili rekonstruisali škole, bolnice, studentske domove, vrtiće i sve to – upravo zahvaljujući finansijskoj stabilnosti i disciplini”, naglasila je Cvijanovićeva.

U obraćanju u Narodnoj skupštini Srpske, novoizabrani predsjednik Republike je podsjetila da su u proteklom periodu kroz više koraka povećane penzije za oko 20 odsto, povećan je i budžet za podsticaje u poljiprivredi, porodične i lične invalidnine i borački dodatak i druga socijalna davanja, kao i plate svim radnicima – i u javnom i u privatnom sektoru, uvedena su i neka nova prava kao što je naknada za nezaposlene porodilje, zatim civilne invalidnine, kao i naknada za demobilisane borce koji imaju više od 65 godina, a nemaju 15 godina osiguranog staža.

“Posebno sam zadovoljna što smo sve pozitivne pomake u ekonomskoj i socijalnoj sferi ostvarili u bliskoj saradnji i kroz iskren dijalog sa našim socijalnim partnerima. Gradeći bolnice, škole, vrtiće, putnu infrastrukturu, turističke komplekse, nastojali smo voditi računa o ravnomjernom razvoju i potrebama svih dijelova Republike Srpske. Ali, znam da je još mnogo izazova pred svima nama, zato je važno da u najkraćem roku izaberemo novu vladu zbog čega i namjeravam da odmah sutra, svog prvog radnog dana kao predsjednik Republike, imenujem mandatara”, najavila je Cvijanovićeva.

“RS svima pruža ruku saradnje”

Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović istakla je da će u kao predsjednik Republike insistirati na očuvanju ustavnog kapaciteta i pozicije Republike i na odnosima u okviru BiH koji su definisani Dejtonskim sporazumom.

“Republika Srpska svima u BiH i izvan nje pruža ruku partnerstva i saradnje, ali neće dozvoliti bilo kakve pokušaje ugrožavanja njene autonomije i njenih Ustavom definisanih nadležnosti. Ubijeđena sam da uz harmonizovan i koordinisan rad institucija Republike Srpske i njenih predstavnika na nivou zajedničkih institucija BiH možemo ostvariti sve naše zajedničke ciljeve”, rekla je Cvijanovićeva u obraćanju u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Razumijevajući istorijski trenutak u kojem živimo, te regionalna i globalna kretanja, ona je najavila da će se kao predsjednik Republike zalagati za najviše moguće jedinstvo ne samo institucija ili političkih aktera u utvrđivanju važnih pitanja ili stavova, već i jedinstvo u cjelokupnom društvu.

“Nastojaću da podstičem na dijalog između institucija i socijalnih partnera, na mir i toleranciju prilikom rješavanja pitanja koja su od suštinskog interesa za Republiku. Sa pozicije predsjednika Republike biću spona u usaglašavanju stavova između naših predstavnika u institucijama Republike i na nivou BiH”, navela je novoizabrani predsjednik Srpske.

Cvijanovićeva je istakla da namjeravam da podstaknem i aktivizam institucija, univerzitetske zajednice i svih aktera u društvu u pogledu populacione politike i demografije.

“Sad kad smo izašli iz krize, riješili se dugovanja, uspostavili stabilan budžet, zabilježili rekordne pojedine makroekonomske pokazatelje, možemo reći da je to solidna osnova za dalje kretanje. Zato je neophodno da idemo u dalju modernizaciju kako bi društvo išlo ukorak sa globalnim kretanjima i da bismo ponudili mladim ljudima ono zbog čega oni odlaze da žive i rade negdje drugo”, rekla je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da namjerava da, upravo uz podršku mladih ljudi i na njihovu inicijativu, pokrene veliku akciju, moguće i jedan cjelovit i sveobuhvatan program pod nazivom “Srpska – društvo u pokretu”.

“Treba nam više akcije, više mobilnosti, više inicijative. Treba nam i čvršća veza sa dijasporom, i kao predsjednik Republike namjeravam da se dodatno angažujem i na tom planu, iako sam na uspostavljanju veza sa našim ljudima u svijetu predano radila i tokom mog premijerskog mandata. Naša dijaspora se manifestuje kao veoma značajan ekonomski, intelektualni, politički i komunikacijski resurs koji zaslužuje posebnu pažnju”, navela je Cvijanovićeva.

Ona je pojasnila da se mora raditi zajedno, jer se samo tako može opstati i uspjeti. “Ako smo išta mogli naučiti iz istorijskog vrtloga kojem smo na ovim prostorima bili izloženi u protekla dva vijeka, to je da su podjele među nama uvijek bile pogubne, da smo podijeljeni uvijek izlazili kao gubitnici.
Podjela oduzima snagu naroda i snagu društva i krnji autoritet institucija. Zato je važna jedinstvena Republika Srpska”, poručila je predsjednik Republike Srpske.

Na međunarodnom planu, kaže ona, Republika Srpska je otvorena za saradnju sa svima. “Proces evropskih integracija, i pored problema kroz koje Evropska unija prolazi i devijacija koje prate ovaj proces unutar BiH, ostaje jedan od naših prioriteta. Naš stav je tu jasan. Jesmo za evropski put, ali ne prihvatamo pristup u kojem se ovaj proces zloupotrebljava ili koristi za neutralisanje ustavne uloge institucija Republike Srpske”, rekla je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da će, zajedno sa drugim institucijama Republike Srpske, insistirati na punoj primjeni sistema koordinacije u procesu evropskih integracija.

“Republika Srpska jeste i nastaviće da bude ravnopravan i neizostavan partner u ovom procesu, ali se svi u BiH moraju kretati isključivo u okviru svojih ustavnih nadležnosti. Iako neki pokušavaju da nametnu vještačku podjelu, naše opredjeljenje ka evropskim integracijama nikako ne isključuje intenzivnu saradnju sa drugima izvan ove unije. Ruska Federacija je naš dokazani prijatelj i naši odnosi na političkom, ekonomskom, kulturnom i svakom drugom planu postaju sve razvijeniji. Rusija je jedan od najvećih investitora u Republici Srpskoj. Ona dosljedno insistira na poštivanju Dejtonskog sporazuma u BiH, i predstavlja glas pravičnosti i principjelnosti u Savjetu bezbjednosti UN suprotstavljajući se dezinformacija koje se tamo plasiraju o stanju u BiH”, pojasnila je Cvijanovićeva.

Ona je podsjetili i da odnosi Srpske sa NR Kinom takođe postaju sve razvijeniji, interes kineskih investitora sve prisutniji, a naučna i kulturna saradnja postaje sve vidljivija, te da je Srpska čvrsto opredijeljena da tu saradnju dodatno osnaži.

“Naš odnos prema SAD je otvoren i pozitivan. U Republici Srpskoj je pozdravljen stav predsjednika /SAD Donalda/ Trampa o nemiješanju u unutrašnje stvari drugih država. Sa SAD Republika Srpska dijeli mnoge zajedničke vrijednosti, uključujući i borbu protiv terorizma kojem smo svi, diretkno ili indirektno, izloženi. Žalimo zbog propuštenih mogućnosti u prošlosti da naše razumijevanje bude i bolje i vjerujem da to može da se desi u budućnosti onda kad nametnuti stereotipi ustupe mjesto jednom racionalnijem i objektivnijem pristupu”, istakla je Cvijanovićeva.

Ona je navela da je pitanje NATO integracija za Srpsku veoma osjetljivo, iz više razloga i podsjetila da se parlament Srpske, usvajajući Rezoluciju o neutralnosti, jasno opredijelio po tom pitanju ukazujući da se između Srpske i Srbije ne može praviti bilo kakva /NATO/ granica na Drini.

“Ukoliko se Srbija ikada drugačije izjasni po pitanju članstva u NATO, smatramo da narod Republike Srpske putem referenduma treba da se izjasni o članstvu. To, naravno, ne znači da Republika Srpska i njene institucije nisu spremne ostvarivati saradnju u postojećim ugovornim, edukativnim i programskim okvirima, kao što je, na primjer, Partnerstvo za mir s ciljem jačanja opšte bezbjednosti i unaprijeđenja bezbjednosnih kapaciteta Republike Srpske”, pojasnila je predsjednik Republike.

Ona je navela da je u BiH, čija je suverenost teško nagrižena postojanjem visokog predstavnika, djelovanjem stranih sudija u Ustavnom sudu BiH ili dnevnim uplitanjem stranih diplomata u život domaćih institucija, teško je definisati mnoge stvari, te da je zato važno da se u Republici Srpskoj gradi opšta stabilnost i funkcionalnost njenih institucija.

Ukazavši da Srpska želi dobru saradnju sa svima u okruženju, Cvijanovićeva je rekla se, nažalost, malo toga promijenilo nabolje u odnosima između država nastalih raspadom bivše Jugoslavije.

“Za nas su od suštinskog značaja odnosi Republike Srpske sa Srbijom, za koje s ponosom možemo reći da nikada nisu bili na višem nivou. Zahvalni smo rukovodstvu Republike Srbije, na čelu sa predsjednikom /Aleksandrom/ Vučićem, na pomoći i podršci koju su pružili Republici Srpskoj, na razumijevanju i konkretnim projektima koji su realizovani u mnogim našim opštinama. Kao predsjednik Republike radiću na jačanju naših veza i na čvršćem privrednom i infrastrukturnom povezivanju Srbije i Srpske”, istakla je Cvijanovićeva.

S obzirom na zajedničke probleme kao što su migrantska kriza, radikalizam ili opasnost od terorizma, rekla je Cvijanovićeva, neophodno je i dalje jačati mehanizme udruženog djelovanja u regionu.

“S pravom možemo reći da je Republika Srbija iskreni oslonac Republici Srpskoj i da je Republika Srpska s mnogo ljubavi zagledana u Srbiju”, istakla je Cvijanovićeva.

(Srna)