Politika 24.05.2015.

Da li su bh. političari ozbiljno shvatili inicijativu Velike Britanije i Njemačke?

ČITANJE: 9 minuta

Proces evropskih integracija više nije u rukama građana BiH. Odgovornost za sve zastoje u tom procesu imaju isključivo bh. političari koji za svoj nerad u budućnosti neće odgovarati samo bezvoljnom bh. društvu nego i Evropskoj uniji. Za razliku od građana BiH, Evropska unija neće se ustezati od sankcija ukoliko bh. zvaničnici budu kasnili u procesu sprovođenja reformi

Oba doma Parlamentarne skupštine BiH krajem mjeseca februara usvojila su Izjavu o evropskom putu BiH. Tim povodom državnim zastupnicima obratila se i visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Federica Mogherini.

Bh. zvaničnici obavezali su se da će provesti sve nepohodne reforme kako bi uspostavili institucionalnu funkcionalnost i efikasnost na svim nivoima vlasti, te omogućili da se BiH pripremi za buduće članstvo u EU kao suverena država koja ispunjava neophodne uslove i obaveze za članstvo.

Također, zvaničnici su se obavezali da će u štо krаćеm rоku uspostaviti učinkovit i еfеktivаn mеhаnizаm kооrdinаciје instituciја svih nivoa vlаsti u Bоsni i Hеrcеgоvini u prоcеsu pristupаnjа Evrоpskој uniјi.

Mehanizam koordinacije kao trening za ustavne promjene

Saša Magazinović, zastupnik opozicione Socijaldemokratske partije BiH u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i član Stalne delegacije Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope, smatra da je upravo takozvani mehanizam koordinacije kojim bi trebalo biti omogućeno da zemlja govori jednim glasom, odličan primjer stanja u kojem jedan broj političara shvata proces evropskih integracija kao tehničko pitanje gdje se političari u BiH trebaju dogovoriti o određenim pitanjima poštujući političku i ustavnu strukturu i nakon toga po određenim oblastima govoriti jednim glasom u Briselu.

“Sa druge strane postoji druga struktura političara koja pitanje koordinacije vide kao mali trening za ustavne promjene. Tu vidite da su različiti pristupi i razumijevanje procesa evropskih integracija čiji je jedan od važnih segmenata i mehanizam koordinacija“, kazao je za Klix.ba Magazinović.

On je ipak optimističan i nada se da će oni koji ne razumiju ili se prave da ne razumiju pitanje mehanizma koordinacije na kraju ipak shvatiti da je to tehničko pitanje. Upozorava da će se političari dugo baviti ovim pitanjem ako mehanizam koordinacije budu nastavili posmatrati kao probnu vožnju ili trening za buduće ustavne promjene.

Zastupnica SDS-a u Zastupničkom domu državnog Parlamenta i članica Zajedničke komisije za evropske integracije Parlamentarne skupštine BiH Aleksandra Pandurević ne isključuje mogućnost da postoje i snage u ovoj zemlji koje će mehanizam koordinacije pokušati iskoristiti za ustavne promjene.

“Vidjet ćemo brzo ko ima kakve motive. Igranje krupnim temama u vezi sa kojim nema konsenzusa uvijek je motivisano samo jednim razlogom: sačuvati stanje anarhije radi interesa uske grupe ljudi. Krajnje je vrijeme da ovdje institucije počnu raditi svoj posao i da prestanemo svi zajedno biti taoci kriminalno-profiterskih interesnih grupa u čijoj su službi i pojedini političari. Mehanizam koordinacije ja veoma bitan, ne samo kao jedno od pitanja koje treba riješiti da bi mogli predati kredibilnu aplikaciju, nego prije svega kao mehanizam koji će onemogućiti dalje manipulacije na sve tri strane“, rekla je Pandurević.

Pandurević je također optimistična i vjeruje da će pozitivni trendovi ipak na kraju prevagnuti jer, kako kaže, talas koji je zahvatio čitav region zahvata i BiH.

“Želim vjerovati da je većina političara svjesna gdje živi i da ne možemo sebi dozvoliti luksuz da ostanemo crna rupa Balkana. Oni koji ostanu privrženi stanju anarhije kao plodnom tlu za lov u mutnom i uvećanje ličnog bogastva, uvjerena sam da će biti prepoznati od birača i sankcionisani“, kazala je Pandurević.

Usvajanjem zajedničke izjave u Parlamentarnoj skupštini BiH sve političke stranke obavezale su se na zajednički rad čime je pitanje evropskih integracija postalo pitanje iznad političkog koje je deklarativno napravilo od državnog Parlamenta centralnu instituciju u kojoj bi se trebali susretati interesi pozicije i opozicije.

Natpolitičkim pitanjem evropskih integracija bh. političari su prvi put deklarativno obećali da će raditi u interesu svih građana BiH što nažalost do sada nije bila praksa, s obzirom na ustavno uređenje i sukobljene interese zvaničnika u vezi sa važnim političkim pitanjima u proteklom periodu.

“Nakon što je usvojena izjava u državnom parlamentu, Vijeće ministara BiH obavezalo se da će napraviti hitni akcioni plan, šta znači hitno ja ne znam. Mi kao poslanici ćemo nastaviti insistirati da to hitno bude stvarno hitno budući da je deklarativna podrška evropskom putu samo prvi korak koji nam je omogućio aktiviranje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju“, smatra Magazinović.

Međutim, kako ističe, pred bh. zvaničnicima je ozbiljan posao na kojem će se vidjeti koliko političkih opcija u BiH samo deklarativno podržava put prema EU, a koliko njih je stvarno spremno raditi. Svima je jasno da su reforme koje su pred BiH politički nepopularne, ali on smatra da bez obzira na njihovu nepopularnost građani BiH ne smiju postati taoci unutrašnjih dešavanja ili ambicija političkih stranaka koje bi da imaju dobre odnose s javnošću.

“Sve ono što je naše obaveza morat će biti urađeno, pa kolika god bila cijena za to. Ja sam siguran da je dio bh. političara shvatio ozbiljno ne samo izjavu, nego i čitav proces evropskih integracija. Ipak, isto tako sa sigurnošću mogu tvrditi da dio političara ne razumije proces evropskih integracija i da iz tog nerazumijevanja proizilazi tolika površnost i lični angažman u ovoj oblasti“, rekao je Magazinović.

Istakao je kako niko ne može tvrditi da su svi političari isti jer postoje oni koji zaista shvataju važnost procesa evropskih integracija, ali i oni koji nemaju predstavu gdje se nalazimo. I jedni i drugi su na istom brodu i pitanje je koji od njih će imati vodeću ulogu u cijeloj priči.

Aleksandra Pandurević vjeruje da kod većine političara postoji iskrena spremnost da se otkoči proces EU integracija jer kako kaže, ovo tavorenje u blatu ne vodi nikuda.

“Uostalom, to od nas očekuju građani svih nacionalnosti i to je nešto u vezi s čim postoji konsenzus. Uništena privreda, ogromni deficiti u budžetima i vanjskotrgovinskoj razmjeni više ne mogu izdržati samoizolaciju i svako ko želi sačuvati socijalni mir svjestan je da su nam neophodne reforme. Danas se patriotizam mjeri standardom građana i u tom smislu bih rekla da su prethodnih osam godina sve vlasti bile loše patriote, loši Srbi, Bošnjaci i Hrvati. Došli smo do faze kada iz ove zemlje zbog ekonomske situacije masovno bježe i Srbi i Hrvati i Bošnjaci“, kazala je za Klix.ba Pandurević.

Potencijalni zid Evropske unije na Drini: BiH za Srbijom kasni sedam godina u evropskim integracijama

Pandurević je istakla da je proces EU integracija za SDS bitan jer on sa sobom nosi ubrzano uspostavljanje vladavine prava, borbu protiv kriminala i korupcije, ekonomske reforme koje treba da poboljšaju socijalnu kartu stanovništva, oporave privredu i otvore vrata ozbiljnim stranim investicijama. Smatra da je pored toga najviši nacionalni interes Republike Srpske da ide sa Srbijom ukorak ka evropskim integracijama.

“Ne želim da jednog dana na Drini imamo zid Evropske unije. Naš interes je da to bude regionalni proces, a trenutno za Srbijom kasnimo nekih sedam godina“, tvrdi Pandurević.

Na pitaje kako komentariše dosadašnje aktivnosti organa vlasti u BiH u vezi sa usvojenom izjavom i da li se može brže ići s reformama, odgovorila je kako je nažalost vlast u Federaciji BiH i na nivou BiH konstituisana sa zastojem, te da u nekim kantonima u FBiH vlast još uvijek nije formirana.

“Istina, to je posljedica složenosti strukture Federacije BiH, ali mislim da se ipak prije morao završiti taj posao. U novom Vijeću ministara BiH postoji velika energija i politička volja da se brzo riješe sva pitanja. Za nekoliko mjeseci ćemo moći reći jesu li bili na visini zadatka“, zaključila je Pandurević.

Bivši zastupnik u Parlamentu Federacije BiH i član Demokratske fronte, jedne od vladajućih političkih stranaka u BiH, Mirza Ustamujić smatra da su političari usvajanjem izjave pokazali da postoji volja i spremnost da se uđe u implementaciju mjera, te da BiH u narednom periodu očekuje preciziran slijed koraka za koji se očekuje da će ih napraviti bh. političari.

“Kao što je poznato, u Beču je formiran kabinet koji će upravljati tom inicijativom, nadgledati njenu implementaciju i voditi je. Lično nisam začuđen što izgleda kao da sve stoji, ali mislim da će se u narednim danima početi intenzivnije govoriti o tome“, kazao je Ustamujić.

On također smatra da će uvijek postojati političke opcije koje će pokušati okrenuti priču na svoj mlini i urušiti postojeću vlast, ali da generalno u svim političkim strankama u BiH postoje ljudi koji vole ovu zemlju i koji žele napraviti taj korak naprijed, a samo je pitanje vremena kada će se on desiti.

“Ukoliko opozicione stranke žele biti dobronamjerne one mogu doprinijeti. Mislim da i pozicija i opozicija koje imaju ovlasti moraju djelovati i raditi kako bi doprinijele tom putu. Nije vrijeme da se igramo pozicije i opozicije jer se zna šta je zajednički prioritet građana BiH“, kazao je Ustamujić.

On smatra da su najavljene reforme očito dokaz svjesnosti prilike koju je BiH dobila, te da postoji izuzetno pozitivna energija EU i međunarodne zajednice prema BiH koje od bh. političara očekuju da urade nešto.

“Dali su nam kao prioritet ekonomske reforme i niko ne može to povezivati sa etničkim pitanjima Bošnjaka, Srba i Hrvata. Time je politička scena u BiH stjerana u ćošak kako bi napravila nešto što znači svima“, rekao je Ustamujić.

Dodao je da kroz priču o privatizaciji možemo vidjeti da sve tvrdnje kako jedni narodi smetaju drugima padaju u vodu, te da su privatizaciju isključivo provodile one koalicione stranke koje su na vlasti.