Vijesti 29.06.2016.

Đaci s trojkama moraće u zanate

ČITANJE: 3 minute

Srednje škole u RS iduće godine imaće strože kriterijume prilikom upisa, jer će biti uveden upisni prag koji će određivati prosjek, pa svršeni osnovci sa slabim ocjenama neće moći u tehničke škole, već će morati upisati zanate.

Ovu novinu pri upisu otkrio je ministar prosvjete i kulture RS Dane Malešević.

– Iduće godine treba da odredimo upisni prag ispod kojeg mladi neće moći u tehnička zanimanja, već će morati upisati zanate. Da li će to biti svi oni sa prosjekom tri, 3,5 ili četiri, još ćemo razmotriti i odrediti zajedno sa školama – istakao je Malešević.

Prema njegovim riječima, upisni prag u srednje škole potrebno je uvesti iz više razloga, a posebno zbog toga što ovogodišnja odluka Vlade da za 20 odsto bude povećan broj upisanih u zanatska zanimanja nije do kraja ispoštovana.

– Bilo je objašnjenja iz nekih škola da u njihovim sredinama nemaju uslove za obrazovanje za pojedina zanatska zanimanja. Vjerujem da ima i toga, jer je privreda dosta u problemima, ali moramo tražiti dodatna rješenja – dodaje Malešević.

Ideju o uvođenju upisnog praga pozdravili su i u srednjim školama. Kažu da je to dobar potez prije uvođenja male mature.

Predsjednik Aktiva direktora srednjih škola u Prijedoru Valentina Sovilj smatra da će sa upisnim pragom biti jednostavnije i školama i đacima.

– Kad god su upisi u toku, pritisnuti smo sa jedne strane propisima, a sa druge željama, i to prije svega roditelja. U današnje vrijeme djeca škole biraju najčešće vođena željama roditelja – kaže Soviljeva.

Ona ističe da je, pored upisnog praga, mala matura najmjerodavnija forma koja je već godinama potrebna našem školstvu. Naglašava i da sadašnji sistem ocjenjivanja treba pooštriti, kako bismo dobili realniju sliku znanja učenika.

– Definitivno se nešto mora mijenjati i svi smo spremni na promjene. U toku je javna rasprava o zakonu o osnovnom obrazovanju, a u pripremi je i radna grupa za izmjene u srednjem obrazovanju, tako da vjerujem da ćemo na kraju dobiti pravo rješenje – dodala je Soviljeva.

I predsjednik Aktiva direktora srednjih škola u Doboju Spasoje Vasiljević kaže da je upisni prag u srednjim školama potreban koliko i uvođenje male mature.

– Potrebno je već jednom kanalisati upis učenika u treći i četvrti stepen – ističe Vasiljević.

Da bi taj upisni prag bio objektivno realizovan, neophodno je, kako kaže Vasiljević, donijeti i adekvatan pravilnik.

– Ne želimo da dođe do inflacije vukovaca i odličnih učenika u osnovnim školama i u to moraju da se uključe i resorno ministarstvo i Pedagoški zavod RS, koji će pratiti kvalitet rada – dodaje Vasiljević.

Uvođenje male mature uveliko kuca na vrata naših škola. Nedavno su završene eksterne provjere među učenicima devetih razreda iz srpskog jezika i matematike, koje su, u stvari, ključne pripreme za malu maturu.

U Pedagoškom zavodu RS kažu da će mnoge metode koje imaju u Srbiji vjerovatno primijeniti i kod nas kada je u pitanju mala matura. Međutim, njeno uvođenje prije svega zavisi od toga kada će biti usvojen novi zakon o osnovnom obrazovanju.

– Resorno ministarstvo treba da pripremi pravilnike i kada sve to bude spremno, možemo krenuti sa malom maturom – kažu u ovom zavodu.

Školovanje za tržište

Dane Malešević smatra da je u idućem periodu potrebno više učiniti na promociji svih deficitarnih zanimanja i u srednjim školama, ali i na fakultetima.

– Uvijek može više. Vjerovatno je trebalo bolje promovisati određena zanimanja koja će mladima dati mogućnost da se školuju za tržište, a ne za biroe. Međutim, tu je i pitanje svijesti roditelja, ali i samih đaka. Kod nas se u školu i dalje ide sa mišlju da bi se manje radilo. Moramo shvatiti da je to vrijeme davno prošlo – kazao je Malešević.

(Glas)