Vijesti 11.12.2018.

DAJTE SVOJE PRIJEDLOGE Na javnom uvidu četiri regulaciona plana

ČITANJE: 2 minute

Odjeljenje za prostorno uređenje obavještava javnost da će od 11. decembra 2018. do 11. januara 2019. godine, na javnom uvidu biti sljedeći regulacioni planovi:

NACRT REGULACIONOG PLANA DIJELA NASELJA DRAGOČAJ

Nacrtom plana obuhvaćen je prostor između potoka Dragočaj, zapadne granice obuhvata Regulacionog plana centralnog dijela naselja Dragočaj i Ramići i granice katastarskih opština Dragočaj i Prijakovci, površine 56,93 hektara. Plan će biti izložen na javni uvid u prostorijama preduzeća “Geoput“ Banja Luka – Ulica kralja Nikole 13, u prostorijama Gradske uprave i u prostorijama Mjesne zajednice Dragočaj, svakim radnim danaom u vremenu od 8.00 do 16.00 časova.
NACRT IZMJENE DIJELA REGULACIONOG PLANA „MALTA 1“ U BANJOJ LUCI

Nacrtom plana obuhvaćen je prostor koji se nalazi na uglu Bulevara srpske vojske i Ulice braće Pišteljića, površine 0,65 hektara. Plan će biti izložen na javni uvid u prostorijama preduzeća Centar za projektovanje i konsalting „CPK“ – Banja Luka – Cerska ulica broj 2, u prostorijama Gradske uprave i u prostorijama Mjesne zajednice Lazarevo 1, svakim radnim danom u vremenu od 8.00 do 16.00 časova.

NACRT IZMJENE DIJELA REGULACIONOG PLANA ZA PROSTOR IZMEĐU ULICA: BULEVAR CARA DUŠANA, OMLADINSKE, RADOJA DOMANOVIĆA, BRANKA MORAČE, PATRE, TEODORA KOLOKOTRONISA I LIJEVE OBALE VRBASA (RADNI NAZIV: JUG 7)

Nacrtom plana obuhvaćen je prostor koji se nalazi uz Ulicu Meše Selimovića, tačnije na katastarsku parcelu br. 271/1,  k.o. Banja Luka 8 (novi premjer), površine  0,06 hektara. Plan će biti izložen na javni uvid u prostorijama preduzeća “Radis“ Istočno Sarajevo – Ulica Milana Kranovića 53 u Banjoj Luci, u prostorijama Gradske uprave i u prostorijama Mjesne zajednice Bulevar, svakim radnim danom u vremenu od 8.00 do 16.00 časova,

NACRT IZMJENE DIJELA REGULACIONOG PLANA STAMBENOG NASELJA DRAKULIĆ

Nacrtom plana obuhvaćen je prostor lociran uz Majevičku ulicu, površine 0,76 hektara. Plan će biti izložen na javni uvid u prostorijama Instituta za urbanizam, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske – Jasenovačkih logoraša 4a, u prostorijama Gradske uprave i u prostorijama Mjesne zajednice Petrićevac, svakim radnim danom, u vremenu od 8.00 do 16.00 časova.

Za vrijeme trajanja javnog uvida, sve do 11. januara 2019. godine, svako fizičko i pravno lice može dati mišljenje, primjedbe i prijedloge na nacrte, upisom u svesku koja će se nalaziti u prostorijama u kojima će nacrti biti izloženi, ili ih dostaviti u formi dopisa Gradskoj upravi Grada Banje Luke – Odjeljenju za prostorno uređenje .