Biznis 22.02.2017.

Damjan Davidović, novi predsjednik Područne privredne komore Banjaluka: Vratićemo privrednike koje je komora razočarala

ČITANJE: 3 minute

Svaki privrednik imaće mjesto pod našim krovom. Na osnovu njihovih prijedloga sastavićemo listu zahtjeva i uputiti ih zakonodavnoj i izvršnoj vlasti kako bismo popravili poslovni ambijent u Srpskoj, rekao je novi predsjednik Područne privredne komore Banjaluka Damjan Davidović.

* GLAS: Kada preuzimate poziciju predsjednika Područne privredne komore Banjaluka na koju ste izabrani u ponedjeljak?

DAVIDOVIĆ: Održao sam već sastanak sa dosadašnjim predsjednikom Goranom Račićem na kojem smo definisali koja dokumenta i aktivnosti treba uraditi da bismo obavili primopredaju dužnosti. Najvjerovatnije ću već danas preuzeti upravljanje komorom i odmah počinjemo sa radom.

* GLAS: Šta ste postavili kao prioritete na čijoj realizaciji ćete raditi nakon preuzimanja dužnosti?

DAVIDOVIĆ: Prioritet mog tima biće da komoru vratimo privrednicima, jer je već duže vrijeme prisutan trend osipanja interesovanja firmi za njen rad. Nastojaćemo da to prekinemo kako bismo time zaustavili i negativne percepcije koje su se pojavile u javnosti. Radićemo na podizanju ugleda komore i nastojati da se svi organi i službe aktivnije uključe u uklanjanje prepreka koje nas ometaju na putu stvaranja boljih privrednih aktivnosti.

* GLAS: Kako ocjenjujete dosadašnji rad Područne privredne komore Banjaluka?

DAVIDOVIĆ: Već dugi niz godina sa rukovodećih pozicija velikih trgovačkih preduzeća pokušavao sam da iniciram određene izmjene zakona kako bismo popravili privredni ambijent. Međutim, vrlo često sam bio u situaciji da moji i stavovi drugih privrednika u banjalučkoj komori nisu zastupani kako treba i realizovani do kraja. Suština svega je da uvijek može bolje i da sa svim stavovima treba da idemo do kraja.

* GLAS: Šta planirate da uradite s ciljem popravljanja poslovnog ambijenta u RS?

DAVIDOVIĆ: Sagledaćemo sve prijedloge privrednika na osnovu kojih ćemo formulisati jasne zahtjeve koje ćemo uputiti organima zakonodavne i izvršne vlasti u Srpskoj. Na taj način gledaćemo da ostvarimo što snažniju saradnju sa Vladom i svim drugim institucijama kako bismo popravili poslovni ambijent u Srpskoj i promijenili odnos prema privredi. Uvjeren sam da to možemo uraditi.

* GLAS: Kako ocjenjujete trenutno stanje u privredi Srpske?

DAVIDOVIĆ: Privredni tokovi su još usporeni pod uticajem ekonomske krize. Mi ćemo pokušati da privučemo privrednike kako bi se uključili u djelovanje komore i da zajedničkim snagama napravimo bolji privredni ambijent. Moramo mijenjati zakonska i podzakonska rješenja koja nas opterećuju i stvaraju prepreke za rast privrede.

* GLAS: Koji su najveći problemi sa kojima se susreću privrednici u RS?

DAVIDOVIĆ: Jedan od gorućih problema su visoki nameti zbog čega ćemo nastojati da kroz srednjoročne planove prezentujemo nadležnima efekte smanjenja opterećenja. Veliki problem privrednicima stvara i nejasna zakonska regulativa. Jedan od primjera je da je raznim inspekcijskim službama stavljeno na volju da tumače pojedine odredbe zakona. Nejasan zakonski okvir sprečava i veće investicije. Nastojaćemo da stvorimo okvir poslovanja koji se neće tako brzo mijenjati i time stvoriti osnovnu sigurnost za investiranje i razvoj.

(Glassrpske)