Vijesti 20.11.2016.

Današnja djeca će sutra upravljati svijetom

ČITANJE: 2 minute

Na današnji dan 1959. godine usvojena je „Deklaracija o pravima djeteta“ na Generalnoj skupštini UN-a, da bi 1989. godine na isti dan bila usvojena i „Konvencija o pravima djeteta“. Upravo ovaj datum se u cijelom svijetu obilježava kao Međunarodni dan dječjih prava.

Pomenuta Konvencija je jako važan korak u cijelom procesu zaštite djece jer se u tom dokumentu prvi put djeca tretiraju kao osobe koje imaju prava koja treba zaštititi. Konvencija predviđa nekoliko principa – pravo na život, opstanak i razvoj; najbolji interes djeteta; pravo na participaciju; te pravo na nediskriminaciju. Bosna i Hercegovina je dužna sprovoditi ovu Konvenciju i štititi prava svojih najmlađih građana, jer je ovaj dokument ratifikovala još 1992. godine. Nažalost, svjedoci smo da se ona jako često krše.

„Kao prvo, postoji ogromna diskriminacija među djecom, jer se ne tretiraju jednako djeca romske i djeca ostalih nacionalnosti. Njihovi problemi počinju samim dolaskom na ovaj svijet jer ih nema u matičnim knjigama, za državu su nevidljivi, a samim tim ne mogu ostvarivati prava koja su im zagarantovana. Zatim, djeca iz siromašnih porodica nemaju jednake mogućnosti za razvoj svojih potencijala kao što imaju djeca iz imućnijih porodica. Nažalost, želeći da pomognu djeci i ukažu javnosti na kršenje njihovih prava, i mediji ih često povrijeđuju jer ne djeluju u najboljem interesu djeteta“, upozoravaju iz Udruženja Nova generacija Jadranko Janković.

Greške napravljene prilikom njihovog odrastanja je jako teško ispraviti u odrasloj dobi i i velike su šanse da zanemarivano ili zlostavljano dijete izraste u nestabilnu ličnost. Radi se o najosjetljivijoj kategoriji društva, djeca vrlo lako mogu imati dugoročne emotivne i psiho-socijalne posljedice ukoliko njihove potrebe nisu bile zadovoljene u djetinjstvu. Zbog toga bi cjelokupno društvo trebalo dosta više pažnje posvećivati zaštiti najmlađih, što je ujedno i sigurna investicija u budućnost.

(banjaluka.net)