Politika 09.10.2020.

Danilo Petrović: Ideja slobode je vjekovima bila dominantna misao Srpskog naroda

ČITANJE: 5 minuta

Danilo Petrović, generalni sekretar Slobodne stranke Srpske kaže da su nazivom stranke htjeli da apostrofiraju jedan od najvažnijih ciljeva svog političkog djelovanja, a to je ljudska sloboda u svakom smislu.

“Pored toga, ideja slobode je vijekovima bila dominantna misao srpskog naroda”, kaže Petrović u intervjuu za banjaluka.net.

Odakle ideja za naziv Slobodna Stranka Srpske?

Citiraću Virdžinijsku deklaraciju o pravima iz 1776. godine koja se smatra „majkom“ savremene demokratije. Ideje i formulacije koje originalno potiču iz Virdžinijske deklaracije inspirisale su usvajanje Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima Ujedinjenih nacija 1948. godine.  Tamo se kaže „da se ljudi rađaju i ostaju slobodni i jednaki u pravima. Društvene razlike se mogu zasnivati samo na opštem dobru. Cilj svih političkih udruživanja je očuvanje prirodnih i nepovredivih prava čovjeka. Ta prava su sloboda, imovina, sigurnost i otpor ugnjetavanju.

Da li to znači da danas nema slobode?

Mi živimo u vremenu koje urušava slobodu ljudi.

Ko su po Vama neprijatelji slobode?

Najveći neprijatelji slobode su despotska vladavina u državi, populističke politike, tehnologije koje omogućavaju totalitarni nadzor nad ljudima, a posebno ljudi koji pristaju na razmjenu slobode za komforni život, bez odgovornosti.

Da li ste slučajno ili namjerno preskočili korupciju?

Naravno da ne. Korupcija je ušla u sve pore društvenog života I ona se može iskorijeniti promjenom čovjekove svijesti a to je da ako je društvo bogato i pojedinac će biti bogat. A, sve ovo je moguće uz striktnu vladavinu prava i postojanje jakih institucija.

Ko su ljudi koji čine Slobodnu Stranku Srpske?

To su ljudi koji smataju da stranka ne treba da se gradi kao politička piramida gdje se sa vrha šalju odluke i naredbe koje se dole dočekuju s krotkom poslušnošću. Naprotiv, smatraju da o svemu treba razgovarati i odlučivati po principu većine.  To je način na koji se radi unutar Slobodne Stranke Srpske. Svako je slobodan da iznese svoje mišljenje i ideje i da zbog toga ne trpi bilo kakav oblik nerazumijevanja.

Šta je to što vas je ujedinilo?

Ideje. Ozbiljni ljudi nigdje u Svijetu ne mogu da stanu iza jedne ličnosti, nego iza ideje, sistemskog uređenja. Pa onda od te ideje i uređenog sistema nastane ličnost za koju bi neko glasao.

Kod nas je, nažalost, politički sistem postavljen naopako. Na Balkanu su se ljudi vijekovima vezivali za jednu ličnost umjesto da su gradili institucije koje su u stanju da izrode ličnost.

Da li mislite da je moguće uvesti red. Odakle početi.?

Naravno. Prije svega potrebno je uvesti red u politički život i upristojiti ga. Slobodna Stranka Srpske će insistirati na tome da se usvoji Zakon o kumulativnosti mandata u politici.

Šta to konkretno znači?

Tim zakonom mandat bilo kog političara bio bi ograničen na maksimalno dva mandata na javnim funkcijama, i to kumulativno. To je sasvim dovoljan period da neko pokaže znanje, i upotrijebi svoje sposobnosti da poboljša društvo u kojem živimo. Nakon tog perioda vrijeme je da dodju novi ljudi, sa energijom i idejama. U teoriji politike kaže se da su uspješna društva ona u kojima postoji stalna prohodnost novih lidera. To znači novu energiju, i nove ideje. Ozbiljne demokratije to su riješile ograničenjem mandata.

Dakle, mandat od četiri godine nije smišljen bez razloga, već zato što je predugo zadržavanje na vlasti opasno. I taj institut ograničenja mandata u formi Zakona, negdje je i ustavna kategorija, poznat je širom demokratskog svijeta odavno. Navešću vam primjere Sjedinjenih Američkih Država, Francuske, nekih zemalja Latinske Amerike poput Kolumbije, Salvadora, Paragvaja, Brazila, Argentine i Meksika. U Južnoj Koreji, na primjer, mandat predsjednika ograničen je na jedan petogodišnji mandat.

I to je samo prvi, i siguran sam i najvažniji korak.

Korak ka čemu?

Izgradnje institucija. Institucije sistema su najvažnije. Ako smo izabrali sistem demokratije, trebamo ga dovesti do stabilnosti. Ako smo izabrali model institucionalne vlasti onda treba i da gradimo te institucije a ne da težimo personalnom modelu vladavine.

Izlazite na lokalne izbore sa listom za Skupštinu grada Banja Luka. Kako vi vidite bolju Banjaluku?

Vidim je, i želim je, kao grad u kojem će građani imati prije svega, mogućnost da odlučuju. Grad u kojem će građani moći da se zapošljavaju u najvećoj slobodnoj industrijskoj zoni na Balkanu, možda i u Evropi, da upisuju svoju djecu u vrtiće u kojima nema liste čekanja, da će svi moći da vode djecu u škole koje sve rade u jednoj smjeni. Banjaluku u kojoj građani imaju pristojne uslove za život, u kojoj se vodi računa o životnoj sredini.

Posebno bih istakao mogućnost građana da odlučuju o svom novcu. Slobodna Stranka Srpske zalagaće se za to da novac koji građani plaćaju u vidu poreza na imovinu ostaje u lokalnoj zajednici gdje poreski obveznik živi, a da o načinu trošenja tih sredstava odlučuju građani neposredno. Na primjer, pravo da predlažu kako će se taj novac trošiti imali bi oni koji su platili porez dok bi pravo da odlučuju imali svi. Na taj način imali bismo mnogo pravedniji i ravnomjerniji razvoj svih dijelova našeg grada.

(banjaluka.net)