Vijesti 18.02.2016.

Davidović: Uključiti mlade u rješavanje njihovih problema

ČITANJE: 1 minuta
davidovic
Ministar porodice, omladine i sporta Jasmina Davidović smatra da je mlade neophodno uključiti u rješavanje njihovih problema.

Davidovićeva je pozdravila činjenicu da je Nacrt omladinske politike za period od 2016. do 2020. godine upućen u javnu raspravu i istakla da se uključivanjem što većeg broja zainteresovanih, prvenstveno mladih Srpske, može naći najbolje strateško rješenje.

Narodna skupština Republike Srpske, na prijedlog Vlade Srpske i Ministarstva porodice, omladine i sporta, usvojila je Nacrt omladinske politike za period od 2016. do 2020. godine.

Prilikom usvajanja donesen je i zaključak kojim se obavezuje Ministarstvo da u roku od 60 dana provede javne rasprave o Nacrtu omladinske politike i izvještaj dostavi Narodnoj skupštini Srpske, saopšteno je iz Ministarstva porodice, omladine i sporta.

Nacrt omladinske politike za period od 2016. do 2020. godine ima pet strateških ciljeva – unaprijediti zapošljivost mladih, unaprijediti mogućnosti za aktivno učešće mladih, razviti zdrave stilove života kod mladih, obezbijediti podršku razvoju izvrsnosti mladih i unaprijediti mogućnosti za kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih.

Dokument je rađen transparentno i uz aktivno učešće svih ključnih aktera, stručne javnosti i mladih. Ministarstvo je, u saradnji sa Omladinskim savjetom Republike Srpske i Omladinskim komunikativnim centrom, sprovelo istraživanje o potrebama mladih na uzorku od 2.066 ispitanika iz 27 jedinica lokalne samouprave Srpske, organizovalo dvodnevnu konferenciju “Dijalog sa mladima” čiji je cilj da otvori dijalog između mladih i svih relevantnih aktera koji se bave pitanjima mladih, da bi se utvrdili prioriteti za poboljšanje položaja mladih na osnovu kojih je izrađen dokument.

(Agencije)