Vijesti 18.01.2023.

Debevec najavio podizanje sedam od osam optužnica za ratne zločine

ČITANJE: 3 minute

Novoizabrani predsjednik Suda BiH Ranko Debevec najavio je da će biti podignuto sedam do osam optužnica za ratne zločine, da će tražiti pooštravanje kazni za krivična djela korupcije, kao i da će Sud biti dio priče o ispunjavanju obaveza prema EU, odnosno zadatih 14 prioriteta.

“U ovoj godini biće sedam do osam optužnica za ratne zločine i na tom odjelu će se smanjiti broj sudija”, rekao je Debevec na sjednici VSTS nakon današnjeg reizbora.

On je konstatovao da Strategija za rješavanje predmeta ratnih zločina nije još završena.

Debevec je prilikom iznošenja programa i govoreći o kvalitetu rada Suda BiH napomenuo da je u prošloj godini podignuto 20 optužnica za ratne zločine od čega je potvrđeno 12 optužnica, jedna je odbijena, tri su ustupljene drugim sudovima, a četiri se razmatraju.

On kaže da procenat realizovanog programa rada u proteklih pet godina iznosi za svaku godinu i iznad 90 odsto pa se može zaključiti da je na zadovoljavajućem nivou.

“Mislim da će i prema izvještaju za 2022. godinu realizacija biti više od 90 odsto, što je najbitniji segment ocjene rada predsjednika suda i sudija u sudu”, rekao je Debevec.

Što se tiče rješavanja predmeta, Debevec je naveo da ima određenih problema, posebno u upravnim odjeljenjima i odjeljenju ratnih zločina, zbog malog broja optužnica.

Debevec je, govoreći o planu za period 2023 – 2029. godina, naveo da će se bazirati na kvalitetu, efikasnosti i institucionalnom razvoju Suda BiH.

Ocjenjujući rad Suda dobrim uz mogućnost za napredak, on je poručio da će tražiti pooštravanje kazni za krivična djela korupcije te će se ići na jačanje pravne države i vladavine prava, ka bržem rješavanju predmeta.

Radiće, kako je rekao, i na ispunjavanju obaveza prema EU, odnosno na zadatih 14 prioriteta.

“Sud će biti dio te priče”, poručio je Debevec.

Potpredsjednik VSTS Biljana Simeunović pitala je Debevca na koji način je moguće skratiti dužinu postupaka procesuiranja predmeta ratnih zločina i organizovanog kriminala, te da li postoji mogućnost da se ročišta održavaju češće, na šta je Debevec odgovorio da se o tome razmišlja godinama.

“Praktično to je neizvodljivo jer određeni advokati idu na druge sudove i mogli bi ugroziti rad drugih sudova”, rekao je Debevec.

Član VSTS-a Mustafa Šabić rekao je da nema zamjerki na program.

“Primjećujem da su konstantno od 2018. veliki zaostaci neriješenih predmeta u Upravnom odjeljenju i na tom odjeljenju je veliki broj neriješenih predmeta konstantno”, rekao je Šabić i pitao Debevca da li razmišlja da ovo odjeljenje kadrovski ojača.

Debevec je rekao da je već raspisan konkurs za jednog, da sve sudije imaju normu, a da su neki opterećeni izvršnim referatom.

“Rok rada na predmetima je oko godinu, a zbog velikog priliva predmeta u 2018. sam uveo sa 15 na 18 broj predmeta, pa smo malo smanjili broj neriješenih predmeta”, rekao je Debevec.

Debevec je na današnjoj sjednici VSTS BiH jednoglasno izabran ponovo na ovu funkciju. Debevec je bio i jedini kandidat za poziciju predsjednika Suda BIH i ovo mu je drugi mandat.

Predsjednik Suda BiH bira se na mandat od šest godina.

Za izbor Debevca, koji je prethodno predstavio svoj program, glasalo je svih 13 članova VSTS-a koji su prisustvovali glasanju.

Predsjednik VSTS-a Halil Lagumdžija nije prisustvovao izboru predsjednika Suda BiH zbog činjenice da je i sam sudija Suda BiH.

Iz VSTS-a su naveli da su vodili računa da na poziciju predsjednika Suda BiH bude imenovana osoba koja ispunjava uslove za imenovanje propisane Zakonom o VSTS-u BiH i Poslovnikom VSTS-a BiH, kao što su: stručno znanje, radno iskustvo i radni rezultati.

Vodilo se računa i o stručnoj sposobnosti zasnovanoj na dosadašnjim rezultatima u karijeri, sposobnosti da nepristrasno, savjesno, marljivo, odlučno i odgovorno vrši dužnosti u okviru funkcije za koju se prijavljuje, odnos sa radnim kolegama, ponašanje van posla, profesionalna nepristrasnost i ugled, rukovodne vještine i iskustvo kao i sposobnost upravljanja ljudskim potencijalima te dostavljenog programa rada.

(Srna)

Oznake: Ranko Debevec, VSTS