Biznis 31.03.2022.

Delegacija Agencije za katastar nepokretnosti Sjeverne Makedonije posjetila RUGIPP

ČITANJE: 2 minute

Republičku upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP) posjetila je delegacija Agencije za katastar nepokretnosti Sjeverne Makedonije kako bi preuzeli njena iskustva u procesu digitalizacije arhivske građe i uspostavljanju digitalnog arhiva u Republici Srpskoj.

V.d. direktora RUGIPP-a Dragan Stanković istakao je da analogna arhivska građa predstavlja važan aspekt funkcionisanja Uprave, osnovu stabilnog društva i zaštite zakonskih prava građana, te da se jedino uspostavljanjem sistema digitalnog arhiva ona može sačuvati.

„Zaštita, vjerodostojnost i dostupnost arhivske građe doprinose transparentnosti i pouzdanosti koji nisu vremenski ograničeni. Zato je digitalni arhiv nezaobilazna komponenta budućeg razvoja uređenog sistema zemljišne administracije. Analogna arhivska građa datira još od kraja 19. vijeka i uglavnom se nalazi u arhivama područnih jedinica Uprave. Prostorije u kojima se nalazi ova vrijedna dokumentacija su neadekvatne, a svakodnevnim dolaskom novih dokumenata situacija se pogoršava. I pored upotrebe modernih, računarski podržanih sistema u zemljišnoj administraciji i dalje svakodnevno koristimo analogne dokumente. U pojedinim slučajevima analogna arhivska građa je u tako lošem stanju da njeno dalje korišćenje može dovesti do trajnog gubitka vrijednih podataka“, pojasnio je Stanković.

On je podsjetio da je Uprava još 2014. godine usvojila Strategiju za digitalni arhiv čiji je cilj da do 2028. godine digitalizuje sve dokumente u analognom obliku, njih šest i po miliona.

Stanković je naglasio da je od 2018. godine Uprava digitalizovala dva miliona dokumenata, odnosno da je potpuno završena digitalizacija u sedam opština, da se u 23 područne jedinice već koristi digitalizovan arhiv putem softvera i da RUGIPP ima 13 skener centara širom Srpske.

On je naveo da je u planu i da se kroz projekat Svjetske banke kupi zgrada za digitalni i analogni arhiv u kojoj će biti smješten i muzej geodezije.

U delegaciji Agencije za katastar nepokretnosti Sjeverne Makedonije bili su direktor Boris Tundžev, državni savjetnik za koordinaciju međunarodnih i nacionalnih aktivnosti i strateško planiranje Lidija Krstevska i državni savjetnik za gravimetriju i satelitsku geodeziju Sašo Dimeski.

Delegacija je nakon prezentacije sistema Digitalnog arhiva RUGIPP-a u sjedištu Uprave, posjetila područnu jedinicu Banjaluka.

Oznake: RUGIP