Politika 18.01.2023.

Delegacija EU o najavama nove državne vlasti: Diskrecioni opoziv članova CIK-a je neprihvatljiv

ČITANJE: 2 minute

Nova državna vlast koja bi se trebala formirati do kraja ovog mjeseca, nakon što kandidati za ministre i zamjenike prođu potrebne provjere, najavljuje hitnu smjenu članova Centralne izborne komisije BiH. Potvrdio je to i predsjednik HDZ-a Dragana Čović ali i predsjednik NIP-a Elmedin Konaković, piše Patria.

Tražili smo stav i Delegacije EU o najavljenoj političkoj smjeni članova CIK-a.

„Izborni zakon propisuje da se članovi CIK-a biraju na sedmogodišnji mandat. Sud BiH je odbio prigovore u vezi sa procedurama imenovanja sadašnjih članova CIK-a. EU se nastavlja rukovoditi Kodeksom o dobroj izbornoj praksi Venecijanske komisije, koji jasno propisuje da „tijela koja imenuju članove u izborne komisije ne bi trebala imati diskreciono pravo njihovog opoziva jer to dovodi u sumnju njihovu nezavisnost. Diskrecioni opoziv je neprihvatljiv, ali opoziv po disciplinskom osnovu je dozvoljen, pod uslovom da su osnovi za to jasno i restriktivno zakonski propisani“, navode iz Delegacije EU.

EU pozdravlja sve reforme koje imaju za cilj unapređenje integriteta izbornog procesa u skladu sa preporukama OSCE/ODIHR-a i međunarodnim izbornim standardima, uključujući i integritet izborne administracije.

Iz Centralne izborne komisije jučer su reagirali na istupe bivšeg člana CIK-a Vehida Šehića koji je kazao da se članovi CIK-a mogu opozvati.

„Pravni institut „opoziva“ članova Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine ne postoji u Izbornom zakonu BiH, niti u bilo kom drugom zakonu. Opoziv kao postupak smjene javnih funkcionara, a koji se provodi prije isteka vremena na koje su izabrani, mora biti propisan ustavom i zakonima i predviđen za isključivo vanredne situacije.

„U našem pravnom poretku opozivom se vrši smjena samo inokosnih predstavnika  izvršne vlasti , a nikada kolektivnih organa, i to najčešće načelnika općina, odnosno gradonačelnika gradova, o čemu odlučuju birači.

Centralna izborna komisija BiH je svjesna činjenice da pojedini politički subjekti i stranački dužnosnici intenzivno vode kampanju protiv članova Centralne izborne komisije BiH, ali to ne bi trebao biti razlog za javnu promociju zakonski nepostojećih, izmišljenih konstrukcija, od strane onih koji u javnom prostoru nastupaju kao neovisni politički analitičari“, saopćeno je iz CIK-a.

E.M.