Sport 26.07.2021.

DEMANTI SAMS RS: Rad Saveza u skladu sa zakonom, optužbe za nezakonit rad neosnovane

ČITANJE: 6 minuta

Povodom serije tekstova objavljenih na našem portalu, a u vezi sa radom i izborom novog rukovodstva Sportskog auto karting savez Republike Srpske, oglasio se  i Milorad Tanasić, predsjednik Upravnog odbora Sveza.

On je u demantiju upućenom na adresu portala oštro osudio, kako kaže netačne navode i konstrukcije u imenovanim tekstovima, te ističu da sve izneseno na njihov teret nema veza sa istinom.

Demanti prenosimo u cijelosti:

Kao punomoćnici Sportskog auto karting saveza Republike Srpske i Tanasić Milorada a u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti od klevete zahtijevamo da na svom portalu, na istom mjestu i na isti način kao što su objavljeni tekstovi pod naslovima „Nastavlja se drama u sportskom AMS RS: Nezadovoljni članovi iznijeli nove optužbe“ od dana 19.05.2021. godine, „Nezadovoljni klubovi: Inspekcijska kontrola u SAMS RS bila površna, a izvještaj pun nelogičnosti“ od dana 21.05.2021. godine, „Članovi Sportskog AMS RS nastavljaju s optužbama: Uništeno sve što je u automobilizmu stvarano proteklih 20 godina“ od dana 24.05.2021.godine, „Situacija u Sportskom AMS RS se ne smiruje: Pojedinci su spremni uništiti automobilizam“ od dana 26.05.2021. godine, „MKK “Banja Luka“: Sportski AMS RS nelegalan, nema pravosnažno sudsko rješenje“ od dana 23.06.2021. godine i „Krivična prijava protiv Milorada Tanasića: Nelegalno pribavljene isprave i organizacija trke“ dana 08.07.2021. godine“, odmah a najkasnije u roku od 3 dana objavite demanti sledećeg sadržaja:

Sportski auto karting savez Republike Srpske i Tanasić Milorad oštro osuđuju i demantuju netačne navode i konstrukcije u imenovanim tekstovima, te ističu da sve izneseno na njihov teret nema veza sa istinom.

Radi se o smišljenim optužbama kojima je isključivi cilj nanošenje štete imenu i ugledu kako Sportskog auto karting saveza Republike Srpske tako i Tanasić Milorada, kao predsjednika Upravnog odbora ovog saveza sa jedne strane, i čovjeka koji živi i radi u Banja Luci, sa druge strane.

U tom pravcu, nisu tačni navodi koji se odnose na sazivanje Skupštine i izbor organa za upravljanje Savezom. Ne postoji „…protivzakonit rad pojedinaca u SAMS RS…“, već se samo radi o neosnovanim optužbama.  Upravo suprotno, Sportski auto karting savez Republike Srpske i Tanasić Milorad postupaju i rade u cjelosti u skladu sa zakonom, interesima i odlukama samog Saveza.

Zlonamjerni, konstruisani i ničim dokazani su i navodi da „…novo rukovodstvo, izabrano 27.februara 2021. godine nije uradilo ništa za tri mjeseca, osim što su, kako kažu, uspjeli uništiti sve što je u ovoj grani sporta stvarano preko 20 godina…, „…Savez neće moći funkcionisati sa par vozača koje su kupili. Velika je sramota da jednog automobilistu možete kupiti za set guma i nekolicinu novih dijelova za auto…“, „…predsjednik Milorad Tanasić, koji, smatraju oni, preko političkog kanala uspijeva da opstruiše svakog takmičara u RS…“, „…Milorad Tanasić u oabnormalno rekordnom i nezakonitom roku uradi statutarne promjene koje su krajnje nezakonito urađene…“, „…očigledno da su pojedinci spremni uništiti automobilizam…“, „…MKK „Banja Luka“: Sportski AMS RS nelegalan…“, „…Iz moto Karting kluba „Banja Luka“ tvrde da su sve aktivnosti sportskog AMS Republike Srpske nelegalne, jer je zbog neposjedovanja pravosnažnog rješenja i sam Savez nelegitiman…“, „…da iza trenutne situacije u Savezu stoji nekoliko istaknutih članova AKK „Borac“, a sve zahvaljujući podršci proistekloj iz bliskosti sa pojedinim političkim partijama…“, „…ali ne shvatamo na koji način je Milorad Tanasić i po čijem odobrenju sazvao vanrednu skupštinu, uradio statutarne promjene i svo rukovodstvo Saveza sačinio od njemu bliskih lica…“, Milorad Tanasić, kao lice koje zastupa AMKK „Borac“ napravio ili pak pribavio lažnu ispravu, i tu lažnu ispravu upotrebio…“. Ovakvim navodima Sportski auto karting savez Republike Srpske a prije svega Tanasić Milorad, neosnovano su optuženi za nezakonit rad, odnosno za vršenje krivičnih djela te povezanost sa „…pojedinim političkim partijama…“.

 Imenovanim tekstovima kod javnosti stvorena je pogrešna slika o radu, djelovanju i interesima Sportskog auto karting saveza Republike Srpske i Tanasić Milorada, bez da je javnosti ponuđen i jedan dokaz kojim bi dokazali tačnost ili barem u načelu dokazali istinitost svega iznesenog.

Jednostranim pristupom omogućili ste iznošenje i prenošenje neistinitih činjenica na račun Sportskog auto karting saveza Republike Srpske i Tanasić Milorada, te ni u jednom momentu, a u skladu sa profesinalnom etikom, stručnim kodeksom i zakonskom obavezom, prije objave samog teksta niste tražili izjašnjenje druge strane, odnosno Sportskog auto karting saveza Republike Srpske i Tanasić Milorada.

Nije moguće ne primjetiti da ste nastavili sa objavom serije tekstova i nakon dobijenog obavještenja od nadležnog Inspektorata, da nakon izvršene kontrole nisu utvrđene bilo kakve povrede zakona i internih akata Saveza, za koje u svojim tekstovima uporno tvrdite da postoje.

Dalje, netačni su navodi iz tekstova da je „…Savez AMS RS nelegalan…“, a što je vrlo lako dokazivo. Uvidom u registarske evidencije jednostavno je utvrditi da je Sportski Auto-moto savez Republike Srpske osnovan dana 11.02.2008. godine, a da je radi usklađivanja djelovanja sa novim Zakonom o sportu, nadležnom udruženju samo podnio zahtjev za upis promjene naziva i sjedišta udruženja u nadležnom registru a o čemu je sud donio rješenje.

U tom pravcu, izvršene izmjene činjenica koje se odnose na naziv udruženja, sprovedene su kroz nadležni registar i kao takve dostupne trećim licima, a što Savezu omogućava pravo da se koristi činjenicama i podacima upisanim u nadležni registar.

Izvršenim izmjenama u nadležnom registru nije osnovano nikakvo novo udruženje, kako se to uporno tekstovima tvrdi,  odnosno Sportski auto karting Savez ( ranije Sportski auto moto-savez Republike Srpske ) formalno-pravno postoji od 2008. godine, te navodi da se radi o „…nelegalnom Savezu…“ koji je i „…nelegitiman…“ u cijelosti su netačne.

Paušalne i neistinite su tvrdnje i o navodno počinjenom krivičnom djelu od strane Tanasić Milorada, a što će svakako biti dužan da dokaže onaj ko je podnio navodnu krivičnu prijavu ( ukoliko je ista i podnesena!). Podnošenje lažne krivične prijave takođe predstavlja krivično djelo, a sa čime mora da bude upoznat podnosilac navodne predmetne krivične prijave.

U tom smislu, Sportski auto karting savez Republike Srpske i Tanasić Milorad u svom radu postupaju u skladu sa zakonom te nije učinjena niti jedna povreda zakona ili internih akata Saveza.

Neprovjerenim informacijama i pisanjem na način kako je to učinjeno imenovanim tekstovima javnost je dovedena u zabludu, a Sportski auto karting savez Republike Srpske i Tanasić Milorad su oklevetani i diskreditovani a čime je nesporno nanesena šteta njihovom ugledu.  

Isti ni jednim svojim postupkom nisu zaslužili da budu predmet lažnih i ničim potkrijepljenih tvrdnji te niko nema pravo da obmanjuje javnost sa neistinitim tekstovima, a istinitost svega navedenog autor teksta biće u prilici dokazivati pred sudom.

Imajući u vidu navedeno kao i zakonsku obavezu i kodekse koji vas obavezuju na objektivno, transparentno i nepristrasno izvještavanje, očekujemo da ćete ovaj zahtjev za ispravku netačno i neistinito objavljenih informacija objaviti u najkraćem mogućem vremenskom roku.