Biznis 20.03.2020.

Dio tereta moraju podnijeti i poslodavci

ČITANJE: 4 minute

Štab za praćenje štetnih posljedica virusa korona na stanje u privredi Republike Srpske održao je danas, u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske, sastanak s ciljem razmatranja prijedloga mjera podrške privredi u novonastaloj situaciji u vezi sa korona virusom.

Na sastanku kojim je predsjedavala potpredsjednica Vlade Srebrenka Golić, konstatovano je da je Vlada Republike Srpske među prvima u regionu preduzela mjere s ciljem ublažavanja posljedica virusa korona po privredne subjekte, ali i da poslodavci moraju podnijeti dio tereta.

– Razmatrana je potreba redefinisanja liste djelatnosti kojima je proglašenjem vanredne situacije zabranjen rad, kako bi se određenim uslužnim djelatnostima, uz poštovanje higijensko-sanitarnih mjera, rad dozvolio – navedeno je u saopštenju Vlade Srpske.

Navedeno je da su članovi Štaba za praćenje štetnih posljedica virusa korona na stanje u privredi Republike Srpske su predložili da se Uredba o ograničenju cijena na nivo od 5. marta redovno analizira u skladu sa promjenama u ulaznim cijenama i shodno tome usklađuje.

– Na osnovu podataka o stanju u privredi, po privrednim djelatnostima, koje će Privredna komora Republike Srpske biti obavezna da svakodnevno dostavlja Ministarstvu privrede i preduzetništva Republike Srpske, Vlada će donositi interventne mjere, s ciljem pomoći najugroženijim privrednim subjektima – dodaje se u saopštenju,

Istaknuto je da je posebna pažnja posvećena pitanju radno-pravnog statusa radnika u vanrednoj situaciji i da ni jedan radnik ne bi trebalo da dobije otkaz i oni poslodavci koji budu otpuštali radnike neće moći da računaju na pomoć Vlade.

Radno-pravni status radnika koji su dobili rješenje nadležnog organa o izolaciji/karantinu se reguliše na osnovu Zakona o zdravstvenom osiguranju.

Radno-pravni status radnika koji su privremeno ostali bez posla zbog više sile reguliše se po Zakonu o radu, kao i radno-pravni status roditelja koji su zbog prestanka rada škola i vrtića primorani da uzmu bolovanje.

S ciljem pravovremenog informisanja stanovništva u jedinici lokalne samouprave, neophodno je da Republička uprava civilne zaštite uspostavi funkcionisanje regionalnih centara za obavještavanje i uzbunjivanje. Ovi centri su dužni da organizuju dežurstva 24 časa, te da sačine listu servisnih informacija sa podacima o kojima će svakodnevno informisati građane.

Situacija na tržištu poljoprivrednih proizvoda je stabilna, u Republici Srpskoj postoje dovoljne zalihe pšenice i drugih poljoprivrednih proizvoda, svi podsticaji poljoprivrednicima se redovno isplaćuju u skladu sa utvrđenom dinamikom.

Situacija na tržištu se redovno prati i nema poremećaja u snabdijevanju prehrambenim i proizvodima široke potrošnje. Proizvodnja i distribucija električne energije odvija se nesmetano i bez prekida u isporuci za krajnje korisnike.

Takođe, Republički štab za vanredne situacije uspostavio je Stručni operativni tim s ciljem pružanja informacija.

Svi građani i privrednici mogu da se jave na sljedeće brojeve telefona: 051/360-010; 051/360-011; 051/360-012; 051/360-013; 051/360-014 i mejl adresa:  [email protected]

Mjerama Vlade Republike Srpske omogućeno je odgađanje plaćanja poreza na dobit i svih obaveza po završnom računu za 2019. godinu do 30.06.2020. godine, te njihovo plaćanje u ratama do kraja 2020. godine. Svim korisnicima zajmova iz fondova kojima upravlja IRB odobren je tromjesečni moratorijum na otplatu. Paušalno plaćanje poreza na ukupan prihod malih preduzetnika sa jednim ili dvoje zaposlenih umanjen je za 60 odsto.

Hitna isplata povrata poreza i doprinosa za povećanje plata u 2019. godini počela je 16. marta 2020. godine. Sve obaveze javnih fondova prema privredi su isplaćene i nema zastoja u plaćanju. Međunarodni transport funkiconiše, čak i prema Italiji, a unutrašnji saobraćaj je redukovan u skladu sa novonastalom situacijom.

Republički štab za vanredne situacije daje pojašnjenje pojma trgovina robe široke potrošnje, a u smislu Zaključka o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj, u dijelu koji se odnosi na tačku 2. podtačka b. Zaključka, da se pod navedenim pojmom podrazumijeva i trgovina robom za održavanje lične higijene i higijene prostora.

Rad svih subjekata navedenih u tački 2. podtačka b) navedenog Zaključka se mora organizovati uz preduzimanje mjera propisanih ovim Zaključkom.

Iz gore navedenog slijedi da trgovine koje u svom asortimanu imaju proizvode koji služe za održavanje lične higijene i higijene prostora mogu da organizuju svoj rad u terminu od 7:00 do 18:00 časova, uz preduzimanje svih propisanih mjera zaštite.

(RTRS/Foto: RTRS)