Biznis 29.06.2020.

ĐOKIĆ: Izmjenama Zakona o koncesijama uvodimo više reda u toj oblasti

ČITANJE: 3 minute

Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić rekao je danas u Banjaluci da se Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama želi uvesti više reda u ovoj oblasti.

– Činjenica je da ukoliko neka lokalna zajednica ima negativno mišljenje, onda od koncesije nema ništa. Navedenim zakonskim rješenjem želimo u ovoj oblasti uvesti više reda – rekao je Đokić u Narodnoj skupštini u završnoj riječi o tom zakonskom rješenju.

On je podsjetio da je od koncesionih naknada u prošloj godini uplaćeno u budžet Srpske više od 28 miliona KM.

– Sigurno je da je Srpska imala dobit od koncesionih naknada. Podsjetiću da je za 29 malih hidroelektrana vrijednost radova bila 306 miliona KM – dodao je Đokić.

On kaže da se još više mora voditi računa o realizaciji koncesionih ugovora u Republici Srpskoj.

– Moramo spriječiti svakoga koji želi da djeluje mimo koncesionih ugovora i zakona. Potrebna je dodatna analiza koncesionih ugovora da bi se vidjelo na koji način da budu građeni novi objekti – kaže Đokić.

On je napomenuo da su koncesioni ugovori dostupni javnosti i da će biti objavljeni na sajtu ministarstva koje predvodi.

Narodna skupština razmotrila je ovo zakonsko rješenje.

Preispitati sve ugovore

Klub poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske predložio je danas četiri zaključka na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama, među kojima je zatraženo da bude sačinjen prijedlog mjera kojima će se preispitati svi ugovori o koncesijama i status aktivnosti predviđenih ugovorima.

Poslanik SNSD-a Srđan Mazalica naveo je da ovaj zaključak glasi – Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu Srpske i nadležna ministartva da u narednih šest mjeseci sačine prijedlog mjera kojima će se preispitati svi ugovori o koncesijama i status aktivnosti predviđenih ugovorima.

“Drugi zaključak glasi – Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu Srpske i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da, u skladu sa strateškim dokumentima iz oblasti djelatnosti i prostornim planom Republike Srpske, urade analizu hidropotencijala na vodotocima i u skladu s tim prateća dokumanta strateškog značaja bazirana na principima integralnog upravljanja vodama i korišćenja vodnih snaga na prostoru Srpske”, rekao je Mazalica u Narodnoj skupštini.

Prema njegovim riječima, treći zaključak glasi – Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu Srpske i nadležna ministarstva da, uz učešće Komisije za koncesije, trenutno obustave razmatranje svih novih inicijativa za planiranje malih hidroelektrana, sve dok ne budu realizovana prva dva zaključka.

“Četvrti zaključak glasi – Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu i nadležna ministarstva da preispitaju i izmjene postojeći sistem podsticaja proizvodnje električne energije iz ove vrste obnovljivih izvora električne energije”, dodao je Mazalica i napomenuo da je SNSD predložio i amandman na navedeno zakonsko rješenje.

Šef Kluba poslanika Demosa u Narodnoj skupštini Republike Srpske Spomenka Stevanović rekla je da su zaključci SNSD-a dobri, ali da je u ovoj oblasti treba početi sa radiklanim i energičnim radom kako bi situacija bila poboljšana.

Ona je pročitala prijedlog zaključka Demosa koji glasi – Narodna skupština zadužuje Vladu Srpske da u roku od 90 dana izvrši analizu zakonske regulative i predloži njihovu promjenu s ciljem potpune zabrane izgradnje malih hidroelektrana.

Šef Kluba poslanika SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Miladin Stanić rekao je da su prihvatljivi zaključci SNSD-a, ali da se njihovim usvajanjem ništa neće promijeti u oblasti koncesija.

“Neće se promijeniti ništa zato što smo neodgovorni prema resursima iI nemamo kvalitetnu koncesionu politiku”, kaže Stanić.

(Srna)

Oznake: Srđan Mazalica