Vijesti 28.12.2022.

Dmičić: Srpska ima pravo da obezbijedi zaštitu svih oblika svojine, pa tako i nepokretnu imovinu

ČITANJE: 2 minute

Profesor ustavnog prava Mile Dmičić, nakon što NSRS ponovo razmatra Zakon o nepokretnoj imovini  i nakon što su uslijedile optužbe opozicije iz RS da je vlast  ponovnim razmatranjem ovog zakonskog rješenja praktično prihvatila odluku visokog predstavnika o državnoj imovini i odluku Ustavnog suda BiH, istakao je da su odluke visokog predstavnika za RS neustavne i vanistitucionalne.

“RS ima ustavnu osnovu da obezbjeđuje svojinske i oblligacione odnose i zaštitu svih oblika svojine, što je u ovoj prilici uzeto kao ustavnopravni osnov za donošenje Zakona o nepokretnoj imovini koja se primarno koristi za funkcionisanje javne vlasti u RS. Suština se mora tražiti u tome da ova zakonska rješenja nisu protivrječna sa članom 3. Ustava BiH koja u onom dijelu o nadležnostima i odnosima BiH i entiteta definiše 10 isključivih nadležnosti. S obzirom da ovu nadležnost entitet nije prenio na državni nivo, oni predstavljaju ovlašćenja koja  ovim zakonom uređuju isključivu nadležnost RS”, navodi Dmičić

Ističe da je ovim zakonom riječ o imovini koja je već upisana u javnim evidencijama o nepokretnostima, za koje je nadležan republički organ, a da se ne odnose na ona ovlašćenja i imovinu koja je identifikovana kroz akte koji su ranije doneseni, a koji se odnose na rok do 31.12. 1991. godine, koja su ostala u raspolaganju tadašnje SFR BIH i koje, kako ističe, sada imaju taj državni predznak.

“RS ima svoje ustavne nadležnosti da obezbijedi zaštitu svih oblika svojine. U tom kontekstu ovaj Zakon ne protivriječi nikakvim normativima, jer se odnosi na obezbjeđivanje opšteg interesa u RS, na identifikovanje titulara te imovine, obezbjeđivanje te imovine kao ekonomske podloge na osnovu koje će biti moguće vršiti javna ovlašćenja u interesu prava svojih građana”, tvrdi Dmičić.

“Drugim zakonima regulisaće se sva ona pitanja koja će predstavljati zakonodavni okvir o nepokretnostima koji su na teritoriji RS”,  zaključio je Dmičić.

Z.M