Politika 28.07.2021.

Do pet godina zatvora za nazivanje Srpske genocidnom (FOTO)

ČITANJE: 1 minuta

Radio-televizija Republike Srpske u posjedu je dopuna Krivičnog zakona Republike Srpske, koje su dogovorili predstavnici parlamentarnih stranaka iz Srpske.

Ovo predstavlja odgovor i zaštitu na Inckovo nametanje odluke o “zabrani negiranja genocida”, a ovim se štite građani Republike Srpske i Republika Srpska.

Pogledajte kompletan sadržaj:

1. Ko javno izloži poruzi, preziru ili grubom omalovažavanju Republike Srpske, njenu zastavu, grb, amblem ili himnu, kazniće se kaznom zatvora do tri godine.

Izmjene Krivičnog zakona Srpske

2. Ako je djelo iz stava 1. ovog člana izvršeno na način da se Republika Srpska označi kao agresorska ili genocidna tvorevina ili njeni narodi agresorskim ili genocidnim, učinilac će se kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

Izmjene Krivičnog zakona Srpske

3. Ako je djelo iz stava 2. ovog člana izvršilo službeno ili odgovorno lice ili lice u institucijama vlasti ili organu koji se finansira iz javnog budžeta, kazniće se kaznom zatvora od dvije do deset godina.

4. Ako su djela iz st. 1. do 3. ovog člana izvršena u namjeri promjene ustavnog uređenja Republike Srpske, njene teritorijalne cjelovitosti ili nezavisnosti, učinilac će se kazniti kaznom zatvora od tri do petnaest godina.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srpske.

Zakon o neprimjenjivanju odluka visokog predstavnika

Radna grupa Parlamenta Srpske definisala je dopune Zakona o dopuni Krivičnog zakona Republike Srpske, te ih, po proceduri uputila Vladi Srpske.

Vlada Srpske će na sutrašnjoj sjednici razmatrati ovo pitanje.

(A.M.)